Nový systém CoroCut QD pro upichování a hluboké zapichování

1. října představila společnost Sandvik Coromant zcela novou koncepci pro upichování, hluboké zapichování a pro práci s dlouhým vyložením nástroje. 

Pro velkosériovou výrobu součástí s podáváním tyčového materiálu výrobci neustále hledají řešení, která by jim umožnila efektivnější využití materiálu, lepší kontrolu jejich celkových nákladů a dosažení vyšších rychlostí podávání tyčí. Z hlediska zabezpečení opakovatelné kvality součástí, především v případě upichování, je také důležité zajištění provozní bezpečnosti, čehož lze dosáhnout prostřednictvím předvídatelné a konzistentní životnosti nástrojů.

Společnost Sandvik Coromant do své nabídky zařadila celou řadu řešení, mezi něž patří upichovací a SL nožové planžety, adaptéry, stopky, švýcarské nástroje nebo nová generace břitových destiček pro upichování, která tyto požadavky splňují. CoroCut QD vychází z osvědčených řad Q-Cut a CoroCut a díky bohatému sortimentu flexibilního, snadno použitelného nástrojového vybavení, umožňujícího navíc snadnou volbu, nabízí pro tento typ výrobních postupů nové alternativy.

Klíčové konstrukční prvky

Při vývoji této nové koncepce se pozornost soustředila na klíčové aspekty, jakými jsou nový nástrojový materiál nebo konstrukce nástroje umožňující zvýšení stability obráběcího procesu. Pro uchycení nástroje slouží důmyslný, ale přesto jednoduchý a uživatelsky komfortní upínací mechanismus. Lůžko břitové destičky je skloněno pod úhlem 20 stupňů a jeho součástí je také zadní doraz, který mu pomáhá odolávat vysokým řezným silám. Pro šířku břitové destičky 2 milimetry a větší je upínací rozhraní břitové destičky opatřeno kolejničkou, která zvyšuje jeho stabilitu.

Při vývoji koncepce CoroCut QD byla věnována pozornost také vytvoření nových, zdokonalených geometrií pro upichování. Při upichování součástí je důležité dosažení co nejmenší velikosti řezných sil a efektivního úběru materiálu. Břitové destičky by měly být co možná nejužší a s ohledem na dosažení dobré kontroly utváření třísek a kvality obrobené plochy při provádění upichovacích operací by měly mít geometrii, která vytváří třísky užší, než je šířka drážky. Pro obrábění široké škály nejrůznějších materiálů nabízí koncepce CoroCut QD břitové destičky s pěti různými geometriemi pro upichování a s jednou geometrií pro soustružení. K dispozici jsou také alternativy pro „samostatně” prováděné broušení vlastních profilů, jakož i další, na zakázku vyráběné (Tailor made) varianty. PVD povlak břitových destiček se vyznačuje lepší přilnavostí, zvýšenou kvalitou řezné hrany a větší přesností ER úprav.

www.sandvik.coromant.com/cz

Společnost Sandvik Coromant zařadila do své nabídky novou řadu CoroCut QD, která nabízí řešení pro upichování, výrobu hlubokých drážek a pro práci s dlouhým vyložením nástrojů.