Velký účinek: Nový ukazatel směru pro Audi A8

  • Při blikání se diody LED rozsvěcují postupně ve směru odbočování
  • Progresivní ukazatel směru součástí světlometu Matrix LED Audi

V novém Audi A8 je ukazatel směru tvořen světelnými prvky, které se rozsvěcují postupně ve směru zamýšleného odbočování. Díky tomu lze i za nepříznivých podmínek snadněji předvídat změnu směru vozidla.

V novém Audi A8 ukazují blikače budoucí směr odbočování, čímž se může výrazně zvýšit bezpečnost provozu. Světla totiž poskytují optický signál, který je jasně a rychle vidět i z velké vzdálenosti nebo za snížené viditelnosti.

Ve zdokonalených světlometech je vždy 18 světelných diod umístěno vedle sebe v jedné řadě a jsou dále rozděleny do sedmi bloků. V zadních světlech je dynamický ukazatel směru tvořen 24 diodami LED v osmi segmentech. Při blikání jsou jednotlivé bloky aktivovány postupně ve 20milisekundovém taktu, směrem od vnitřního okraje k vnějšímu podle požadovaného směru. Po 150 milisekundách svítí všechny segmenty, po dalších 250 milisekund září plnou intenzitou. Poté ukazatel směru zhasne a celý proces začíná zase od začátku.

Světlomety Matrix LED Audio mohou být díky svým schopnostem označeny za průkopnickou inovaci. V každém světlometu vytváří 25 světelných diod vysoce variabilní dálkové světlo. Zaznamená-li palubní kamera jiná vozidla, odcloní světlomety Matrix LED Audi dálkové světlo v potřebných dílčích oblastech tím, že jednotlivé diody ztlumí, popř. vypne. Ve zbývajících oblastech zůstane zachováno intenzivní osvětlení.

Kromě toho nabízejí světlomety Matrix LED Audi osvětlení zatáček propojené s navigačním systémem, v kooperaci s asistentem nočního vidění, obrysovým světlem upozorňujícím chodce ve tmě na možné nebezpečí a řidiče na tyto chodce.

Audi představí přepracovaný model A8 v září na veletrhu IAA ve Frankfurtu.

www.audi-mediaservices.com