Obráběcí centrum C 400 basic

Nové – silné – přesné

Společnost Hermle AG představila na veletrhu AMB ve Stuttgartu své nové 5osé obráběcí centrum. V hale 7.0, ve stánku D 52 vystaví nové obráběcí centrum C 400 basic, které se na trhu prosadí s přívlastky silné a přesné.

U stroje C 400 basic vsází Hermle na svoji osvědčenou základní kompetenci v 5osé technologii, založenou na zavedené modifikované konstrukci gantry v provedení z minerálního odlitku, se 3 osami v nástroji a 2 osami v obrobku, tedy v naklápěcím otočném stole NC.

Jelikož tento koncept uspořádání os přejímá a jako ideální řešení 5osého obrábění propaguje stále více výrobců, lze tvrdit, že se tento koncept v 5osém obrábění prosadil. Originál je však jen u Hermle.

Silné a přesné znamená nejvyšší přesnost a optimální povrch při velkých objemech třískového obrábění. Lože stroje v provedení z minerálního odlitku zajišťuje svou odolností vůči vibracím potřebnou statickou stabilitu, která je navíc zesílena „instalací na čtyřech nohách".

Pětiosé obráběcí centrum s osou X, Y a Z v nástroji a osou A a C v obrobku je tak perfektní díky optimální souhře všech 5 os, jejichž uspořádání vytvořené firmou Hermle bylo tisíckrát osvědčeno na trhu.

Po pojížděcích drahách X 850 mm, Y 700 mm a Z 500 mm lze obrobky do 2000 kg obrábět ve třech osách a obrobky až do 600 kg v pěti osách. Ohromnou výhodou je především velká bezkolizní oblast o Ø 1000 mm mezi postranicemi naklápěcího otočného stolu NC, jehož deska má Ø 650 mm (na dvou stranách zploštělá na 540 mm).  Obrábět tak lze obrobky až do délky 1000 mm nebo průměru Ø 1000 mm. Pracovní prostor je vzhledem k velikosti stroje a instalační ploše zcela unikátní.

Pro přesné a silné obrábění jsou však zapotřebí i výkonná hlavní vřetena. Ani v případě stroje C 400 basic nedělá Hermle žádné kompromisy. K dispozici jsou vřetena nástroje s vysokým točivým momentem, s otáčkami 15000/18000 ot./min u provedení SK 40 nebo HSK A 63 pro velké objemy třískového obrábění a zároveň přesné obrábění s kvalitními povrchy.

Obě vřetena jsou samozřejmě vybavena patentovanou ochranou proti kolizi Hermle, kterou zákazníci vysoce oceňují. Při kolizi ve směru Z zde energii kolize zachytí šest pěchovacích pouzder, což mnohokrát zabrání poškození vřetena. Ve standardním provedení má stroj C 400 basic v loži stroje integrovaný zásobník pro 38 nástrojů. Výměna nástrojů ze zásobníku do vřetena se provádí způsobem pick-up. Doplňkově je k dispozici přídavný zásobník s 87 nástroji.

Pro řízení stroje C 400 basic zvolila firma Hermle osvědčený řídicí systém iTNC 530 od firmy Heidenhain, přičemž uživateli navíc poskytuje četné uživatelské cykly Hermle, které podstatně zlepšují nebo usnadňují obráběcí procesy.

Některá další fakta
 • kompletní obložení pracovního prostoru z ušlechtilé oceli
 • optimální propad třísek díky designu pracovního prostoru vytvořeného podle požadavků na obrábění (i při suchém obrábění)
 • všechny pomocné agregáty na zadní straně stroje jsou volně přístupné
 • všechny hnací a vodicí jednotky jsou mimo znečišťovanou oblast
 • digitální pohony
 • centrální mazání tukem nenáročné na údržbu
 • rekuperace brzdné energie do sítě s odpovídající frekvencí
 • skříňový rozváděč s klimatizací
 • dopravník třísek a/nebo vnitřní chladicí zařízení
 • odsavač olejové mlhy
 • kontrola zlomení nástroje/měření nástroje
 • kompletní přeprava a instalace bez základů
Technické údaje
 • Pojížděcí dráha X-Y-Z 850-700-500 mm
 • Rychlé chody lineárně X-Y-Z 35 m/min
 • Zrychlení lineárně X-Y-Z 6 m/s2
 • Otáčky 15000 nebo 18 000 ot/min
 • Točivý moment až 180 Nm
 • Výkon až 20 kW
 • Zásobníková místa 38 kusů (stand.)+ 87 doplňk.
 • Čas od třísky k třísce cca 6,0 s
 • Tuhý upínací stůl 1070 x 700 mm až 2000 kg
 • Naklápěcí otočný stůl NC Ø 650 x 540 mm
 • Výkyvný rozsah +91°/-139°
 • Otáčky naklápěcí osy A 25 ot/min
 • Otáčky osy otáčení C 35 m/min
 • Zatížení stolu max. 600 kg
 • Řídicí systém Heidenhain iTNC 530

www.hermle.de