Od roku 2015 budou automobily povinně vybaveny systémem automatizovaného tísňového volání při dopravních nehodách „eCall“

Evropská komise 13. června přijala dva návrhy, které zajistí, že do října 2015 budou všechny automobily vybaveny tísňovým voláním pro případ havárie, jež přispěje ke zmírnění následků závažných dopravních nehod v celé EU. Takzvaný „systém eCall“ v případě vážné nehody automaticky vytočí celoevropské číslo tísňového volání 112.

Záchranné služby tak budou informovány o místě, kde se vozidlo nachází, a to i tehdy, bude-li řidič v bezvědomí nebo nebude-li schopen telefonovat. Odhadem by tak mohlo být zachráněno až 2 500 životů ročně (viz zpráva MEMO/13/547).

Navrhované právní předpisy povedou k tomu, že od října 2015 budou všechny nové modely osobních automobilů a lehkých užitkových vozidel vybaveny systémem eCall a že bude vytvořena potřebná infrastruktura k řádnému přijímání a vyřizování takových telefonátů ve střediscích tísňového volání, což zajistí kompatibilitu, interoperabilitu a kontinuitu této služby v celé EU.

Místopředseda Evropské komise Siim Kallas, odpovědný za odvětví dopravy, uvedl: „Dnešní návrhy významně přispějí ke zlepšení bezpečnosti silničního provozu v EU. V loňském roce zemřelo na našich silnicích 28 000 osob a 1,5 milionu jich bylo zraněno. V případě nehody je pro záchranu zraněných důležitá každá minuta. Technologie eCall může zachránit mnoho životů díky tomu, že podstatně zkrátí dobu potřebnou pro zásah záchranných služeb v rámci celé EU.“

Antonio Tajani, místopředseda Evropské komise a komisař odpovědný za průmysl a podnikání, uvedl: „Zavedení celoevropského interoperabilního systému eCall představuje významný pokrok v dopravní bezpečnosti. Evropští občané se mohou cítit bezpečnější díky tomuto systému, který ušetří čas a pomůže zmírnit ztráty na životech a důsledky zranění na našich silnicích. Zároveň je to důležitý krok k vývoji inteligentnějších vozidel a ke zvýšení naší konkurenceschopnosti.“

Neelie Kroesová, místopředsedkyně Evropské komise odpovědná za digitální agendu, prohlásila: „Celoevropský systém eCall významně přispěje k bezpečnosti na našich silnicích. Potřebujete-li pomoc v nouzi, je daleko účinnější mít spojení s okolím než být osamoceni, a v tom spočívá přínos informačních a komunikačních technologií.“

Přínosy služby eCall

Údaje, které záchranná služba obdrží prostřednictvím systému eCall, umožní rychleji přispěchat na pomoc řidičům i pasažérům havarovaného vozidla, a tudíž zachránit jejich život a rychleji ošetřit zranění. Odhaduje se, že eCall by měl urychlit zásah záchranné služby o 40 % v městských oblastech a o 50 % mimo města, a zabránit až 2 500 úmrtím ročně.

Vedle příznivých dopadů na silniční bezpečnost systém eCall rovněž podstatně přispěje ke zmírnění dopravní neprůjezdnosti způsobené nehodami a k omezení následných nehod, k nimž může dojít vinou nezajištěného místa havárie. Povede to i k přínosům pro průmyslové odvětví, konkrétně pro mnohé podniky podílející se na dodávce technologií, komponentů a služeb využívaných pro jednotlivé složky systému eCall, včetně systémů zabudovaných do vozidel, zajištění bezdrátového přenosu dat a systémů pro střediska zaznamenávající tísňová volání. Nadto se očekává, že vybavení zabudované ve vozidle v rámci služby eCall by mohlo být využíváno i k dalším účelům (např. hledání odcizených automobilů).

Jak eCall funguje

Systém eCall se aktivuje automaticky, jakmile čidla zabudovaná ve vozidle zaregistrují vážnou havárii. Po aktivaci systém vytočí evropské číslo tísňového volání 112, naváže telefonní spojení s příslušným střediskem tísňového volání a záchranným službám předá podrobné údaje o nehodě, včetně doby nehody, přesné polohy havarovaného vozidla a směru jízdy (což je velmi důležité u nehod na dálnicích a v tunelech). Systém eCall lze aktivovat i ručně stisknutím tlačítka v autě, například svědkem vážné nehody.

Návrhy právních předpisů k vytvoření povinného systému eCall

Komise předložila dva návrhy právních předpisů, které mají napomoci vytvoření a provádění systému:

  • nařízení o požadavcích na schválení typu pro zavedení palubního systému eCall (kterým se rovněž mění související směrnice 2007/46/ES), které zajistí, že vozidla budou konstruována tak, aby v nich eCall fungoval; a dále
  • rozhodnutí o zavedení interoperabilní služby eCall v celé EU, jež má zajistit fungující veřejnou infrastrukturu pro eCall.

Tyto návrhy završují legislativní úsilí Komise rozvržené do tří etap, směřující k povinnému zavedení systému eCall v celé EU (viz tisková zpráva IP/11/1010 a nařízení v přenesené pravomoci č. 305/2013). Komise již dříve vyzvala k tomu, aby byl systém eCall dobrovolně zaveden v celé Evropě do roku 2009 (viz tisková zpráva IP/09/1245), avšak jeho přijetí bylo velmi pomalé.

Další kroky

Jakmile dnešní návrhy schválí Rada a Parlament, bude Komise usilovat o to, aby byla služba eCall do roku 2015 plně funkční v celé EU (a rovněž na Islandu, v Norsku a ve Švýcarsku).

www.europa.eu