On-line řešení jako marketingová podpora automobilových dealerů

Realizovat dealerskou podporu prostřednictvím extranetu je výhodné po všech stránkách. Organizačně, časově i finančně. O možnostech a výhodách on-line řešení jsme si povídali s Petrem Makovcem, Digital & Dealer Marketing Specialist v Kia Motors Czech a Ing. Janem Budinkou, specialistou na e-solutions v Z STUDIO, spol. s r.o.

On-line aplikace

Většina on-line aplikací, které jsou využívány pro marketingovou podporu dealerů, funguje stejně jako extranet – tedy na platformě WWW a je přístupná pod heslem. Rozdíl mezi intranetem a extranetem je v jeho zabezpečení a v účelu. Firemní intranet se používá uvnitř firmy, extranet slouží k využívání interních informací i mimo firmu, tedy externě. Nejčastěji je určen obchodním zástupcům a dealerům, ale mohou ho využívat i koncoví zákazníci. Přihlášení do aplikace totiž bývá řešeno víceúrovňově – každému uživateli je možné zobrazit jiné informace. Aplikace je zaheslovaná, skrývá informace před těmi, kterým nejsou určeny a nabízí sdílení specifických informací různým skupinám uživatelů. Zákazníci tak mohou sledovat, jak postupuje jejich objednávka, dealer může sledovat svůj obrat, centrála může sledovat aktivitu svých prodejců atp. To všechno přes jedno rozhraní. Využití on-line aplikací je možné z jakéhokoli počítače nebo mobilního telefonu, který má nainstalovaný webový prohlížeč (např. Internet Explorer nebo Mozilla Firefox) a má přístup k internetu. Nezáleží na operačním systému, který používáte. Může to být Windows, stejně tak Linux atd. Není nutné instalovat žádné programy přímo do počítače, stačí znát URL adresu dané webové stránky a přihlašovací údaje. Aktualizace a zálohování dat probíhá na jediném serveru a změny se uživatelům zobrazují okamžitě. Používání on-line aplikací šetří čas i peníze.

Internetové obchody

Typickou on-line aplikací v automobilovém odvětví jsou internetové obchody neboli e-shopy, skrze které je realizována podpora dealerů z centrály. Oproti standardním e-shopům zaměřeným na koncového zákazníka není jejich účelem co největší prodej dárkových předmětů atp., ale pouze položek užitečných pro efektivní realizaci podpory prodeje. „Mezi nejžádanější položky v našem e-shopu patří jednoznačně merkantilie – produktové brožury a letáky. Nabídka je však široká, dealer si může objednat různé POS materiály, například polep výlohy včetně instalace, vybavení showroomu, dárkové a reklamní předměty, vizitky nebo textil. Tento způsob podpory dealerů je pro nás velice efektivní, protože náš dodavatel řeší kompletní produkci všech materiálů a sám nás upozorňuje na docházející zboží, které se následně po vzájemné konzultaci doobjednává. Dealerská síť i centrála platí pouze za odebrané položky, nemusíme tedy financovat celý objem zboží, ale pouze to, co skutečně odebereme,” říká Petr Makovec. Další výhody přibližuje Jan Budinka: „E-shop dokáže generovat reporty jak návštěvnosti stránek, tak finanční statistiky dle vybraných parametrů, například obrat podle dealera, nejprodávanější zboží atp. Zároveň je možné použít i externí nástroje jako Google Analytics. Promyšlený e-shop tak slouží centrále i k realizaci motivačního programu směrem k dealerům, vyhodnocuje různé parametry a nastavuje různou cenovou politiku různým dealerům podle toho, jak jsou výkonní.” E-shop může být i víceúrovňový, na jednom stejném webu se definuje rozdílný obsah jak pro B2B (dealer, importér, servis), tak pro B2C uživatele (běžný zákazník). Dealer pak vidí například dílenské manuály, tyto se ale nezobrazují běžným zákazníkům. Naopak běžný zákazník potřebuje návody k obsluze, které zase nejsou až tak důležité pro dealery. Pro všechny skupiny je samozřejmostí moderní, bezpečná a rychlá metoda platby platební kartou, PayPal apod. E-shop lze rozšiřovat o nově vyvíjené aplikace, například o on-line správu propagačních tiskovin.

Správa propagačních tiskovin

Pod on-line správou propagačních tiskovin se ukrývají zejména editovatelné šablony pro tvorbu personifikovaných interních tiskovin, jako jsou vizitky nebo obálky a POS materiály, jako jsou roll-upy, nebo polepy aut. Šablony mají jednoduché a intuitivní grafické rozhraní, které formou průvodce krok po kroku vede dealera celým procesem vytvoření tiskových dat a objednání produktu. V šabloně jsou definovány neměnné grafické prvky, které vycházejí z firemní identity, například správně umístěné logo, a dále editovatelná pole, do kterých dealer píše své iniciály atp. Tím je zajištěno, že všechny vizitky dealerů budou vypadat stejně, přesně podle design manuálu centrály. Petr Makovec popisuje výhody editovatelných šablon: „Jde o značnou časovou úsporu. Procesně je tisk vizitek sice jednoduchý, ale časově náročný. Je třeba shromáždit údaje, provést korektury, vytipovat vhodnou tiskárnu a objednat tisk. Takto si může každý zaměstnanec a dealer sám vizitky jednoduše připravit a objednat, a také si sám ručí za jejich věcnou správnost.” Vysokou poptávku po on-line editoru vizitek a kalendářů potvrzuje také Jan Budinka: „Tyto on-line aplikace dokáží vypočítat cenu celé objednávky a zároveň vytvořit tisková data, která se odesílají přímo do tiskového stroje smluvené tiskárny. To pro centrálu znamená automatizaci procesu objednávky a zároveň delegování kompetencí skladového hospodářství na jednotlivé dealery. Každý zákazník má však ještě další individuální požadavky, a tak často vznikají on-line aplikace na zakázku.”

Aplikace na zakázku

Prostřednictvím on-line aplikací lze řešit nejen tvorbu personifikovaných tiskovin, ale i správu souborů. „Na zakázku vyvíjíme například on-line systémy, přes které je možné sdílet velké množství dat pro marketingové kampaně napříč celou dealerskou sítí, a zároveň ve stejném systému kontrolovat zpětnou vazbu od dealerů samotných. Dealeři do systému vkládají fotografie svých prodejen s vystavenými materiály, centrála je takto na dálku kontroluje a na tomto základě jim vyplácí marketingovou podporu. Nebo vyvíjíme aplikace, které umožňují generovat textové výstupy celé dealerské síti za účelem porad managementu,” prozrazuje možnosti on-line aplikací Jan Budinka.

Již standardně je pak využívána aplikace na on-line sledování probíhajících zakázek, kdy zákazník v reálném čase může sledovat průběh jeho zakázky – v jaké fázi zpracování se zrovna nachází, kdy je naplánováno dokončení, odeslání, doručení, celkové náklady apod.

On-line tisk

On-line tisk je moderní přístup k zadávání tiskových zakázek, který umožňuje snadné nahrání tiskových dat přes webové rozhraní. Stačí nahrát tiskový PDF dokument na stránky tiskárny a zadat tisk, pohodlně z kanceláře. Systém sám provede ověření tiskoviny z hlediska definovaných parametrů (např. spadávka, ořezy, barevnost atp.) a na základě zákazníkem zvolených parametrů tisku (druh tisku, barevnost, papír, počet stran, vazba …) dojde k výpočtu ceny dané tiskové zakázky a v případě potvrzení objednávky zákazníkem k zařazení do tiskové fronty tiskárny. Součástí této služby mohou být již výše zmíněné editovatelné šablony. Objednávka dále probíhá jako ve standardním e-shopu. Centrála tak nemusí tisknout do zásoby a řešit distribuci na jednotlivé dealery, ale každý dealer efektivně zásobuje sám sebe, má uložená data v archivu a kdykoli může zadat dotisk. Centrála i dealer má dokonalý přehled o položkách a parametrech kalkulací.

Závěrem

On-line aplikace představují moderní nástroj pro marketingovou podporu směrem k dealerské síti. Na jednom stejném místě lze realizovat různý obsah pro různé skupiny dealerů či dalších uživatelů a sledovat různé parametry pro vyhodnocování jejich činnosti. Při realizaci on-line aplikací je kladen důraz na jednoduché nasazení a správu, intuitivní ovládání, širokou použitelnost a flexibilní možnost úprav podle potřeby. Vývojem aplikací se zabývají specialisté, kteří dokáží najít vhodné řešení pro jakékoli potřeby. „My jsme si pro spolupráci vybrali zlínskou společnost Z STUDIO, protože je velmi iniciativní a řeší pro nás zakázky komplexně, nemusíme se obracet na několik firem najednou,“ doporučuje Petr Makovec.