Plánování výroby je klíčový proces výrobního podniku

Co je APS systém a jaké je jeho využití?

APS - systém pokročilého plánování v prostředí s omezenou kapacitou umožňuje zjednodušit, zlepšit a řádově zrychlit činnosti v oblasti plánování. APS Preactor vám pomůže provádět životně důležitý akt vyvažování, kdy porovnáváte kapacitu vašeho procesu s požadavky vašich zákazníků. V každém okamžiku potřebujete vědět, co se děje nyní i jaké dopady bude mít vaše rozhodnutí v budoucnosti. Řešení pro pokročilé plánování a rozvrhování vám tuto informaci poskytne. Pomůže vám předvídat zatížení, ukázat dopad neočekávaných událostí na kapacity a plánované dodávky. Poskytne vám nástroje k testování variant před přijetím klíčových rozhodnutí.

APS systém nejenže zlepší efektivnost procesu plánování, ale přiměje firmu zavést disciplínu v procesech souvisejících s pokročilým plánováním. Jedná se především o procesy - včasné a přesné odhlašování provedených prací/operací, příjem na sklad materiálů, evidence kooperací, aktuální termíny dodání materiálů, poruchy strojů atd.

Nejvíce využívají Preactor v ČR a SR výrobci v automobilovém a strojírenském průmyslu. Potřeba automobilového průmyslu je v nutnosti dodávek zákazníkům v požadovaném termínu a tedy vyžaduje, co nejlépe optimalizovanou výrobu. To znamená například sestavení výrobních linek, tak aby docházelo k co nejefektivnějšímu přestavování, v případě lakovacích linek sdružování stejných barev. Strojírenská výroba je složitá zejména širokým sortimentem hotových výrobků a vysokým počtem výrobních operací. Jedině APS systém je schopen zabezpečit sled pracovních příkazů a výrobních operací, tak aby se výroba na vyšších úrovních setkala v jeden okamžik.

Plánování v APS Preactor

Bez použití plánovacích nástrojů APS je kapacitní plánování velice náročné, většinou plně zaměstnává personální obsazení oddělení plánování, a při jakékoli změně je následné přeplánování pracné. Zavedením systému pokročilého plánování se situace rapidně změní. Časově náročné operace provede samo APS a hlavní úloha oddělení plánování spočívá v hledání možných scénářů, jak vyřešit zakázky, které APS identifikovalo jako termínově nerealizovatelné.

Plánování v Preactoru začíná načtením pracovních příkazů z ERP systému (např. QAD), kdy se pomocí vybrané optimalizační metody provede automatické naplánování. Je vhodné, aby po naplánování byly kolizní pracovní příkazy pro přehlednost barevně označeny.

Přínosný je v Preactoru tzv. „průzkumník materiálu“, který umožňuje plánovači trasovat konkrétní zakázku systémem s možností zobrazení, např. nedostatku materiálu pro výrobu daného pracovního příkazu. Zobrazuje i nevyužité zásoby materiálu, projektované množství v čase atd.

Dosažené přínosy zavedení APS Preactor

  • až 15% zvýšení produktivity
  • až 40% snížení zásob
  • až 50% snížení rozpracovanosti
  • až 60% zlepšení plnění dodávek

APS Preactor zavádí v ČR a na Slovensku jediný Silver Solution Provider firmy Preactor International, Minerva Česká republika. Vysokou odbornost společnosti Minervy v oblasti plánování a optimalizaci výrobních procesů využily pro své zdokonalení desítky výrobních společností. Více informací o APS Preactor získáte na marketing@minerva-is.eu.