Přesné trubky pro automobilový průmysl

Organický růst v rámci silné skupiny podpořen systémem řízení kvality dle ISO TS16949

Již sedmým rokem realizují firmy MUT Tubes, s.r.o. a MUT Automotive, s.r.o. své růstové plány. MUT Tubes, s.r.o., se specializuje na energetický, chemický, petrochemický, plynárenský a obecný průmysl. Na trzích České a Slovenské republiky svou flexibilitou doplňuje standardní prodejní program skupiny Buhlmann, která je tradičním prémiovým dodavatelem, ve výše zmíněných oblastech průmyslu, již od roku 1945. Buhlmann Group je dnes velmi dobře zastoupena v evropském regionu a stále více expanduje v Asii a Jižní Americe.

Dlouhodobá strategie na „automotivních“ trzích

MUT Automotive, s.r.o. se od roku 2007, v rámci skupiny Buhlmann, specializuje na dodávky přesných trubek, především pro automobilový průmysl. Přesné dělení a obrábění trubek představuje hlavní osu činnosti. Firma od svého založení získala velmi silnou pozici na místních trzích a nadále roste i na exportních trzích v celoevropském regionu. V roce 2010 se firma, společně s MUT Tubes, přestěhovala do nově vybudovaného areálu v Tuchoměřicích u Prahy. Na skladovací a výrobní ploše 8 000 m2 je k dispozici moderní jeřábová technika od firmy Voith. „Layout“ hal splňuje požadavky na velmi efektivní logistiku s velkým důrazem na kvalitu a bezpečnost práce. Nově vybudovaný areál tak poskytuje dlouhodobé zázemí pro další rozvoj aktivit v oblasti servisu a přidané hodnoty.

Velkokapacitní dělící linky patří k lídrům trhu a jsou základním kamenem konkurenceschopnosti. Avšak ani nejrychlejší a nejefektivnější technologie nemusí zachránit špatně zvolený anebo neefektivně nakoupený materiál. Celková konkurenceschopnost je tak podpořena skupinovou synergií v oblasti nákupu a zastřešena silným finančním zázemím.

Blízkost letiště a napojení na hlavní dálniční sítě zvyšují komfort pro zákazníky, dodavatele a všechny ostatní obchodní partnery.

MUT Automotive, s.r.o. v roce 2012 vstoupila na nejdůležitější evropský trh. V německém Renchenu, ve spolkové zemi Baden-Württemberg, byla zahájena činnost na cca 2 500 m2. Nejmodernější technika míří na nejnáročnější zákazníky, jejichž požadavky musí bez podmínek uspokojit. Přítomnost na německém trhu samozřejmě generuje další příležitosti v upevňování know-how a rozpoznání trendů trhu.

Tlak na redukci váhy vozu zostřuje technické požadavky

Již velmi dlouho se diskutují a realizují pokusy o maximální snižování váhy vozu, které následně vede k nižší spotřebě a tím i nižším emisím CO 2 . Až teprve od finanční a dluhové krize pozorujeme zrychlení tohoto trendu. U přesných trubek se tak děje zužováním síly stěny při zachování nebo dokonce zvyšování pevnosti. V poslední době tak hojně nastupují vysokopevnostní oceli, které představují výzvu pro všechny, kteří tento materiál následně zpracovávají. Aktuálně jsou tyto materiály nasazeny hlavně do nových modelů s vyšší přidanou hodnotou a je zajisté jen otázkou času, kdy se rozšíří i na běžně dostupné automobily.

write coursework

S cílem redukce váhy přesné trubky stejně tak nastupují do komponentů, kde byl ještě nedávno použit plný tyčový materiál. Tolerance trubek se výrazně zužují a komponenty se tak často dostávají na hranu vyrobitelnosti. Do sériové výroby přichází nové metody svařování, které sebou také nesou nové nároky na jakost.

Právě tyto zmíněné trendy zvyšují požadavky na kvalitu produktu a analýzu vyrobitelnosti. Společnost MUT Automotive, s.r.o. se dlouhodobě připravuje na vyšší technickou náročnost projektů budováním systému kvality. V létě 2013 pobočka Tuchoměřice úspěšně prošla auditem ISO TS16949 od firmy TÜV Nord a dala tak jasný signál všem zákazníkům z oblasti automotive, že to v tomto oboru myslí opravdu vážně.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Lubomír Zahrádka
 
 
 
 
MUT Automotive, s.r.o.
U Špejcharu 464, 252 67 Tuchoměřice
Tel.: +420 246 008 632
Fax: +420 246 008 630
E-mail: info@mutautomotive.com
www.mutautomotive.com