Průmyslová automatizace

Myšlenka nahrazení práce člověka strojem je známá již od pradávna. Průmyslový robot se stal dalším vývojovým krokem k pružné automatizaci za účelem zefektivnění výroby se schopností nejen neustále opakovat stejné operace s garantovanou přesností, ale i s možností snadného přeprogramování v případě změny výrobního programu uživatele.

Koncepce začíná u jednoduchých pracovišť, kde bývá robot vybaven polohovadlem pro umístění přípravků a polohování dílů ve dvou a více stanicích, až po celé robotizované výrobní linky, kde i funkce přípravků včetně zakládání a vykládání dílů je řešena prostřednictvím robotů. Výraznými pomocníky ve světě moderní automatizace jsou dnes již běžně používané podpůrné systémy jako např. vizualizační či kamerové systémy, které robotům umožňují odebírání a manipulaci s volně loženými dílci, ale zároveň i kvalitativní a rozměrovou kontrolu v postupových linkách.

Nutným předpokladem pro správnou funkci těchto zařízení je však spolehlivost robotů, jejich vysoká výkonnost a snadná obsluha. Toto byly také hlavní cíle firmy KAWASAKI při jejich vývoji. Firma TIESSE ROBOT pak projektuje a vyrábí konkrétní pracoviště podle požadavků zákazníků s využitím nejnovějších poznatků v oblasti automatizace v nejrůznějších průmyslových odvětvích, kam patří různé typy svařování, lepení, montáž, řezání, obsluha konvenčních strojů, lakování apod.

Nutným předpokladem pro správnou funkci těchto zařízení a systémů je však spolehlivost robotů, jejich softwarové vybavení, vysoká výkonnost a snadná obsluha. Právě toto jsou hlavní cíle firmy KAWASAKI při vývoji průmyslových robotů a  i  díky tomu máme dnes možnost potkat roboty této značky v nejrůznějších odvětvích strojírenství, kde tvoří nedílnou součást pracovišť a kompletně automatizovaných linek svařování, lepení, montáž, řezání, obsluha konvenčních strojů, lakování apod.

Na českém a slovenském trhu jsou pracoviště a automatizované linky s průmyslovými roboty KAWASAKI spojeny s firmou TIESSE PRAHA, která byla založena v roce 1992 jako výhradní zastoupení italsko-japonské společnosti TIESSE ROBOT SPA, která je kapitálově propojena s firmou KAWASAKI a která působí jako hlavní integrátor, dodavatel robotizovaných pracovišť a nejen evropský distributor průmyslových robotů KAWASAKI.

Výsledkem spolupráce zmíněných třech firem je využití nejmodernější technologické kvality ve formě průmyslových robotů KAWASAKI, více než čtyřicetiletá praxe firmy TIESSE ROBOT SPA v oblasti dodávek robotizovaných pracovišť, včetně projekčního a výrobního zázemí a v neposlední řadě obchodní a technická podpora firmy TIESSE PRAHA, která svým zákazníkům na českém a slovenském trhu nabízí nejen obchodní služby, ale i technickou podporu zajišťováním dodávek náhradních dílů nebo podporu při realizaci samotných dodávek pracovišť, včetně technických servisních služeb v záručním či pozáručním období prostřednictvím vlastního vyškoleného personálu.

Stručně vyjádřeno: KVALITA– SPOLEHLIVOST– FLEXIBILITA

www.tiessepraha.cz