Průmyslové snímače čárového kódu zajišťují účinný sběr dat pro systém Kanban

Zavedení průmyslových snímačů čárového kódu a systémů počítačového vidění do výrobních procesů posouvá situaci v oblasti logistiky, automatizace provozu a automatizovaného sběru dat na zcela novou úroveň. Severočeská firma TRCZ je dceřinou společností japonské firmy Tokai Rika, která je jedním z největších výrobců automobilových dílů. Firma byla založena na konci roku 2001 a už v prosinci 2003 byl v severočeských Lovosicích postaven na zelené louce nový výrobní závod. Představuje jednu z největších výrobních kapacit společnosti Tokai Rika Group a jeho výrobní program v současnosti tvoří zejména sdružené ovladače, bezpečnostní pásy a další díly potřebné pro zajištění aktivní a pasivní bezpečnosti ve vozidlech. Hlavními odběrateli součástek společnosti TRCZ jsou zejména evropské automobilky výrobců, jako je Toyota, Suzuki, NedCar, Ford a Volvo.

Při výrobě využívá společnost TRCZ nejmodernější technologie a postupy, jejichž pomocí dosahuje vysoké efektivity výrobních procesů. V tomto směru se mimo jiné již více než dva roky využívá nový systém skenování průmyslových čárových kódů. Hlavním požadavkem při výběru vhodného systému pro automatické skenování čárových kódů ve výrobních systémech Kanban bylo zajistit efektivní řešení automatizovaného sběru dat, aniž by instalace jakkoli zatěžovala provozní procesy. Při výběru vhodného systému byl kladen důraz na kvalitu, spolehlivost a schopnost přizpůsobit se speciálním požadavkům za dostupnou cenu. Zároveň zástupci severočeské firmy vyjádřili zájem o spolupráci se silným dodavatelem zaměřeným na kvalitu a schopným nabídnout velkou kapacitu společně s dlouhou historií a schopností reagovat v co nejkratších termínech.

Výše uvedené požadavky stejně jako skutečnost, že na trhu je jen velmi málo dodavatelů, byly překážkou v první fázi výběru vhodného řešení. Problém často spočíval ve složitosti a provedení celého řešení, v nevhodných možnostech konfigurace, ve slabé nebo špatné kvalitě skenování a v použití v reálném provozu. Nicméně, jak uvádí Michal Roudný, systémový technik společnosti TRCZ, firma velmi rychle ocenila kvalitu snímačů čárového kódu Cognex: „Produkty společnosti Cognex nás zaujaly díky své kvalitě, jednoduchému nastavení, možnosti konfigurace a provedení. Po vyjasnění všech aspektů se zástupcem společnosti jsme sjednali testovací schůzku a pak už jsme přímo poslali objednávky,“ vysvětluje Roudný. Ke konečnému rozhodnutí přispěly zejména schopnost společnosti Cognex splňovat všechny požadavky na funkčnost a možnost přizpůsobitelných obchodních parametrů.

Společnost TRCZ začlenila do své výroby čtyři instalace napevno montovaných snímačů DataMan 200 pro monitorování elektronického systému vysledovatelnosti. Předtím firma neudržovala záznamy o relevantních procesech ve svých provozech. Během implementace systému bylo nezbytné zajistit, aby tyto procesy nebyly zdržovány dalšími činnostmi a nadále běžely plynule. Dalším požadavkem byla kvalita skenování společně s vysokou mírou flexibility, pokud jde o vzdálenost, čitelnost, směr, úhel a umístění samotného systému Kanban. Hlavními konkurenčními výhodami systému Cognex byla vysoká míra konfigurovatelnosti, snadné použití, intuitivní obsluha a jeho inteligentní nastavení v kombinaci se spolehlivostí skeneru při identifikaci správného čárového kódu.

Firma tento systém využívá již dva roky, a jak říká Michal Roudný, k plné spokojenosti – nelze mít žádné námitky ke kterémukoli z monitorovaných parametrů celého zařízení. Společnost TRCZ rovněž plánuje další možné rozšíření automatizovaného sběru dat ve výrobním závodě. Michal Roudný rovněž zdůrazňuje, že pokud společnost najde vhodnou aplikaci pro tuto technologii, bezpochyby opět použije toto osvědčené řešení.

www.cognex.com 

Autor Michal Žďárský je novinář zaměřený na automobilový průmysl a redaktor fleetového magazínu Flotila.

Kontakt na prodejce:

Pavel Sejček, Sales Engineer Czech Republic,
info.cz@cognex.com