Průtokoměry pro dávkování

Použití lepicí techniky lze dnes nalézt prakticky ve všech oblastech průmyslu, a má vzrůstající trend. Mezi segmenty, kde se tato moderní technologie uplatňuje nejvýrazněji, stojí na prvním místě automobilový průmysl. Robotizované aplikační systémy umožňují perfektní nanášení lepidel při fixaci ocelových dílů před svařováním, a lepení odhlučňovacích a izolačních materiálů, čalounění a spojování materiálově nesourodých dílců.

Klíčovým prvkem těchto procesů je dávkovací zařízení, na které jsou proto kladeny vysoké nároky. Přesné dávkovací systémy slouží pro přípravu, míchání, dávkování a nanášení lepidel a těsnících materiálů. Při přípravě jsou nejprve různé komponenty pomocí sudového čerpadla jednotlivě čerpány do odvzdušněného tlakového zásobníku materiálu. Speciální čerpadla a regulační ventily pak dopravují materiály dále k dávkovací a míchací jednotce, která nakonec aplikuje lepidlo na plochu dílce.

Pro precizní a spolehlivé řízení procesu nanášení lepidel a tmelů je nutné spolehlivé dávkovací zařízení

Přesné dávkování lepicích hmot je klíčovým faktorem celého procesu z důvodu dodržení optimálního poměru jednotlivých komponent, technologické dávky a minimalizaci výrobního času i spotřeby médií. Pro měření čerpaných médií se často používají vřetenové průtokoměry. Tato specializovaná zařízení, umožňující s velkou přesností určit objem průtoku kapaliny nebo plynu, se díky poměrně nízké tlakové ztrátě výborně hodí k měření průtoku vysoce viskózních látek. Požadovaný směšovací poměr jednotlivých komponentů je přitom možné zajistit pomocí regulace Closed-Loop. Parametry procesu pro řízení jakosti jsou v průběhu celého procesu detailně dokumentovány a je tedy možné je v případě potřeby kdykoli zpětně vysledovat.

Pro použití tavných lepidel jsou vhodné především zubové průtokoměry SRZ díky kvalitním součástkám z korozi odolných materiálů, které zajišťují jejich vysokou odolnost ve styku s lepidly. Vřetenové průtokoměry SRZ se používají pro lepidla a těsnící materiály, silikon, PVC, izolační materiály, tvrdidla, epoxidové pryskyřice, tavná lepidla, polyuretany a při ochraně podvozků.

Vřetenový průtokoměr SRZ

Základní parametry vřetenového průtokoměru SRZ
  • Teplota: do +150°C (302°F); vyšší teploty k dispozici na vyžádání
  • Tlak: max. 400 bar
  • Měřicí rozsah: 0,01 až 100 l/min
Hlavní výhody:
  • velký rozsah měření 1:100 až 1:400
  • vysoká přesnost měření a rozlišení
  • nízká tlaková ztráta
  • spolehlivá funkce
  • ochrana proti výbuchu dle standardu EEiallCT4

Použití přesných průtokoměrů pro dávkování materiálů přináší významnou úsporu materiálů a zvyšuje kvalitu procesu, což je nezanedbatelný faktor efektivní a nákladově příznivé výroby, schopné obstát v dnešní silné konkurenci. Při výběru vhodného typu průtokoměru je velmi důležité zhodnotit celou aplikaci a její požadavky ještě před vlastní realizací. Nalezení správného řešení, které by respektovalo všechna podstatná hlediska pro nasazení dané techniky, však není jednoduchou záležitostí - vyžaduje velké úsilí, odborné znalosti a zkušenosti. A právě to jsou oblasti, v nichž můžeme nabídnout naši odbornou podporu založenou na mnohaletých zkušenostech a kompetenci.

Vladimír Duchoň
duchon@bibus.cz

www.bibus.cz