První kompletně plastový nosič motoru v novém Mercedesu třídy GL

Celosvětově první kompletně plastový nosič motoru zabudoval Daimler na šesticylindrový diesel svého nového Mercedesu třídy GL. Oproti svým předchůdcům z hliníku nabízí identicky zatížitelný plastový komponent lepší akustické vlastnosti, vyšší teplotní izolaci a znatelnou úsporu na váze. Nový stavební komponent je vyroben z Ultramidu® A3WG10 CR – obzvlášť zpevněného a na velkou mechanickou zátěž přizpůsobeného polyamidu z dílny BASF. Za konstrukci vstřikovacího zařízení a finální zhotovení plastového motorového nosiče je zodpovědná společnost Joma-Polytec, sídlící v německém Bodelshausenu.

Funkce nosiče motoru a požadavky na něj: statika, trvalá zátěž a srážka

Některé komponenty z Ultramidu (jako například momentové rameno) již řada automobilek v mnoha variacích využívá, nicméně všechny tyto díly přenášely jen klopné momenty motoru. Nosič motoru je oproti tomu ovšem vystaven permanentní zátěži – a to celé váze motoru. To je i důvod, proč nosiče motorů dosud byly vyráběny výhradně z hliníku.

Akustika, vedení tepla, hmotnost

Aby bylo možno hliník v tomto zátěžovém prostoru nahradit, musel splnit plast vysoké mechanické požadavky. Ultramid® A3WG10 CR je sice na jednu stranu velmi tuhý, dokáže nicméně dostát základnímu požadavku: ve velmi stísněných a uzavřených podmínkách prostoru motoru prokazuje dostatečně nízký potenciál k tečení, a to i pod trvalou zátěží. Nadto musí plastový nosič motoru vydržet vysoké ohybové momenty. Hlavní předností nosiče motoru z Ultramidu oproti hliníkovému jsou dobré akustické vlastnosti. Na základě tlumivého chování plastového materiálu přispívá nový nosič k vyváženějšímu zvuku. Navíc vedení tepla u plastu je znatelně menší než u hliníku. Výhoda je proto nasnadě: Ultramid prodlužuje životnost mnoha komponentů tím, že ochraňuje motorový prostor od akumulace přílišného tepla. V diskusi o emisích CO2 nepochybně stojí za připomenutí o 30 procent nižší váha plastového dílu ve srovnání s variantou z hliníku.

Simulace pro optimalizaci akustiky a deformací v případě srážky

K úspěšně prodělaným zkouškám plastového komponentu patřil tzv. „repair crash“, který simuluje jednak menší srážky, jednak ty masivní (čelný střet). V případě drobných havárií musí zůstat nosič nepoškozený, při závažných nehodách se musí rychle a hlavně cíleně deformovat, aby motor nepronikl do prostoru s cestujícími.

Než došlo k přezkoušení plastového nosiče v simulovaných zkouškách, provedla BASF už ve fázi vývoje komplexní přezkoušení za pomoci simulačního nástroje Ultrasim®: pevnostní hodnoty pod dynamickým pulsním zatížením a nárazové zatížení velmi přesně souhlasilo s výsledky testů a dosáhlo obdobných hodnot jako u svých hliníkových předchůdců. Nutné vlastnosti komponentu, které by dostatečně odolávaly vysokému zatížení a akustickým požadavkům, tak mohly být brzy určeny a došlo tak k významnému snížení počtu prototypů.

O společnosti BASF

Společnost BASF – The Chemical Company je globálním leaderem v oblasti chemického průmyslu. Společnost má velice široké portfolio zahrnující chemikálie, plasty, stavební materiály, zemědělské produkty i jemnou chemii. Kombinujeme ekonomický úspěch, sociální zodpovědnost a ochranu životního prostředí. Společnost je spolehlivým partnerem pro prakticky všechna průmyslová odvětví a svým partnerům nabízí produkty o vysoké přidané hodnotě a inteligentní systémová řešení, jež jim umožňují dosahovat stále větších úspěchů. Naše produkty a systémová řešení přispívají k šetrnému hospodaření se zásobami, zaručují zdravou výživu a pomáhají zlepšovat kvalitu lidského života. Náš přínos je shrnut do našeho korporátního cíle: Tvoříme chemii pro trvale udržitelnou budoucnost. Společnost BASF vyvíjí nové technologie s potenciálem hledání odpovědí na globální problémy, jako je změna klimatu, potřeba vyšší energetické efektivnosti a vyšší mobility. BASF zaměstnává zhruba 111 000 lidí a v roce 2011 vykázala tržby ve výši 73,5 miliard Eur. Akcie společnosti BASF jsou obchodovatelné na akciových trzích ve Frankfurtu (BAS), Londýně (BFA) a Curychu (AN). Více informací o společnosti BASF najdete na internetu na adrese www.basf.com nebo na Social Media Newsroom:  www.newsroom.basf.com.

BASF v České republice

Společnost BASF Czech spol. s.r.o., dceřiná společnost BASF SE, patří k předním firmám chemického průmyslu v České republice. Z Prahy a jiných závodů je distribuován celý sortiment inovativních a vysoce hodnotných výrobků skupiny BASF. V roce 2012 měla v České republice skupina BASF 304 zaměstnanců a dosáhla obrat ve výši 522 miliónů Eur. Další informace jsou uvedeny na internetové stránce www.basf.cz.