Renishaw Additive Manufacturing

Společnost Renishaw je ve strojírenství známá jako dodavatel přesných měřicích systémů pro souřadnicové měřicí stroje a obráběcí stroje.  V posledních několika letech však Renishaw rozšířila svoje aktivity i do výroby strojů a zařízení pro produkci forem a zpracování plastů. Akvizice zavedeného výrobce strojů pro vakuové vstřikování, anglické společnosti MTT, znamenala vznik nové výrobní divize Renishaw.

Divize Additive Manufacturing společnosti Renishaw vyvíjí, vyrábí a dodává na trh zařízení využívající technologie laserového natavování kovů, vakuového lití a vstřikování.

Laserové natavování je rozvíjející se výrobní technologie jejíž využití je zřejmé zejména v ortopedii, zubním lékařství, ale i v leteckém průmyslu a jiných strojírenských odvětvích. Laserové natavování je moderní proces zpracování kovových prášků prostřednictvím laserového paprsku do trojrozměrných předem digitálně definovaných objektů. Tato technologie umožňuje zpracovávat celou řadu materiálů, titan, hliník, nerezovou ocel nebo těžkoobrobitelné ocelové slitiny.

Základem všeho je jemný kovový prášek a výkonný laser.

CAD model součásti se ve specializovaném software nejprve virtuálně rozdělí na jednotlivé vrstvy. Hotové dílce budou vystavěny z tenkých cca 20 až 100 mikronů silných vrstev. Posuvná lamela rozprostře na pracovním stolku stroje tenkou vrstvu kovového prášku. Energie laserového paprsku opisujícího 2D řez lokálně nataví kovový prášek, který se spojí do pevné a homogenní 2D struktury. Následuje nová vrstva prášku a natavení další vrstvy, která se spojí s vrstvami předchozími. Celá operace se opakuje tak dlouho, dokud není vystavěn celý požadovaný 3D díl.

Renishaw systémy řady AM zpracovávají běžně dostupné formáty dat. Součástí dodávky Renishaw jsou osvědčené softwarové produkty společností Materialise a Marcam Autofab. Tyto softwarové platformy umožňují uživatelům import CAD souborů, opravy chyb v datech, úpravy v orientaci dílce v pracovním prostoru, konstrukci nezbytných fyzických podpor sintrovaných současně s dílcem. Součástí software jsou také funkce pro úpravu parametrů procesu, volbu a modifikace strategie sintrování.

Tavení práškového kovu probíhá v ochranné atmosféře. Při zpracování práškových materiálů, zejména reaktivních (titan, hliník), je nezbytné snížit na minimum množství zbytkového kyslíku v pracovní komoře. Po odčerpání kyslíku je pracovní komora naplněna ochranným plynem. Pro zpracování reaktivních materiálů je ochranným plynem argon. Díky předchozímu vakuování je dosažení čistého pracovního prostředí velmi rychlé a také spotřeba plynu je velmi nízká.  Pro zpracování prášků nereaktivních kovů je možné změnit použitý typ ochranného plynu a nahradit argon dusíkem. Rychlost práce úzce souvisí s tvarem dílce. Objem natavovaného materiálu se pohybuje v rozmezí 5cm³ až 20cm³ za hodinu. Rychlost závisí na mnoha parametrech ke kterým patří absorpční poměry materiálu, charakteristika tavení materiálu, strategie pohybu paprsku laseru, apod. Obecně lze říci, že nástrojové a nerezavějící oceli patří k materiálům s delší dobou stavby, zatímco díly z hliníku nebo titanu budou vyrobeny za kratší dobu.

Počínaje zubní korunkou nebo můstkem, přes ortopedický implantát na míru až po hromadnou produkci hybridních struktur. Tam všude má technologie laserového natavování potenciál otevřít nové možnosti výroby dosud nepředstavitelných dílců. Nové způsoby integrace implantátů do kostních tkání v ortopedii vedoucí k většímu pohodlí pacienta. Nové odlehčené komponenty pro letecký průmysl a formuli 1. Nástrojové řezné plátky schopné odvádět teplo. Laserové natavování dává konstruktérům svobodu vyvíjet takové struktury a tvary, které by nebyly dosažitelné tradičními technologiemi nebo které by vyžadovaly extrémní náklady na výrobní dávku.

Renishaw v ČR a na Slovensku

Společnost Renishaw je na českém a slovenském trhu přítomna od roku 1994. V uplynulých 18 letech jsme měli možnost spolupracovat s mnoha vynikajícími českými a slovenskými firmami. Máme zákazníky v malých ryze českých firmách i v místních pobočkách velkých nadnárodních skupin. Dodali jsme naše metrologická řešení výrobním závodům, výzkumným organizacím i školám. Jsme partnery pro většinu výrobců a dovozců obráběcích strojů v ČR i SR. Naše výrobky se používají v rozličných aplikacích, jako je automatizace strojního obrábění, souřadnicové měření, Ramanova spektroskopie, kalibrace strojů, odměřování polohy pohybových mechanismů a mnoha dalších. Ve všech těchto oblastech se snažíme být dlouhodobým partnerem a nabízíme vynikající výrobky, které splňují současné i budoucí potřeby našich zákazníků, to vše s přístupnou, odbornou technickou a obchodní podporou.

V současné době usilovně pracujeme na dalším rozvoji našich aktivit v České Republice a na Slovensku. V loňském roce jsme založili novou dceřinnou společnost na Slovensku. Přijali jsme několik nových spolupracovníků pro obchodní i technickou podporu našich zákazníků v ČR a SR. Expandujeme...

Expandujeme a hledáme

Abychom mohli realizovat naše plány do budoucna, a našim zákazníkům poskytovat ještě lepší služby a podporu než dosud, potřebujeme doplnit náš tým o nové spolupracovníky.

Právě teď hledáme nové spolupracovníky se zkušenostmi ze zpracování plastů, vakuového lití nebo aplikací 3D tisku. Se zájemci o novou kariéru v Renishaw se rádi setkáme a prodiskutujeme možnosti spolupráce. Vaše životopisy v češtině, prosím, zasílejte na adresu czech@renishaw.com.

www.renishaw.cz