RESIM – partner pro automatizaci a mechatronické aplikace

Společnost RESIM, s. r. o. vznikla v roce 1993 v srdci Českého ráje, v malebném průmyslovém městě Turnově, který leží na křižovatce spojnic severozápadních, východních a středních Čech. Firma Resim, s. r. o., ryze česká společnost, se od počátku svého podnikání zaměřuje na průmyslovou automatizaci. Její technické zázemí čerpá z dlouholetých zkušeností v oblasti vývoje a realizací elektronických systémů pro linky na výrobu obalového skla a výrobu a zpracování skleněného vlákna. V poslední době však firma Resim, s. r. o. dodala v rámci strategických záměrů a rozšíření podnikatelského portfolia řadu zařízení z příbuzných oblastí dalších oborů jako je automobilový průmysl, manipulační technika, zpracování nanomateriálů atd. Ve většině případů se jedná o složité aplikace pro rozsáhlá zařízení pracující v nepřetržitém provozu, kde spolehlivost je nejvyšší prioritou. Firma realizuje vlastní vývoje hardwaru i softwaru, disponuje strojní i elektromontážní výrobou, poskytuje montážní i servisní služby vč. inženýringu z oblastí řídích systémů, pohonů a komplexní automatizace. Značná část aplikací, které společnost Resim, s. r. o. realizovala, jsou dodávkami pro export do téměř všech světadílů.

Glass Industry

Pro více než 150 strojů na výrobu obalového skla, které jsou v nepřetržitém provozu již řadu let, firma Resim, s. r. o. realizovala řídicí systémy zejména na platformách ŘS Futronic, Siemens, Lenze. V desítkách dalších skláren pak bylo dodáno řízení elektronických odstávek, studených i horkých konců a dalších mechanismů pro vstupně výstupní zařízení technologických celků sklářských obalových technologií. Po útlumu sklářských oborů obalových produktů v dobách globální krize se významná část výroby i technicko-inženýrských služeb přeorientovala na podporu servisu a modernizace stávajících technologií a rozvoje služeb v ostatních oblastech průmyslových odvětví.

Automotive Industry

Kromě sklářského průmyslu firma Resim, s. r. o. začala dodávat zařízení i pro řadu dalších oborů jako je automobilový průmysl, elektrotechnický průmysl, obory manipulační techniky, zpracování nanomateriálů atd. Firma provádí jak vývoj hardwaru a softwaru tak výrobu, montáže, servis a technicko-inženýrské služby. Firma Resim, s. r. o. disponuje i strojní konstrukcí a dodává tedy nejen řídicí systémy, ale i kompletní řešení pro automatizaci včetně mechanismů a mechatronických systémů, jednoúčelových strojů a automatizačních linek, zejména pro výrobní a logistické operace v automobilovém průmyslu.

Pohony

Dlouholeté zkušenosti s regulovanými pohony z portfolia řady významných výrobců využívá tým firmy Resim, s. r. o. při řízení průmyslových procesů obsahujících výrobu a převíjení, návin i odvin jak vláknových, tak plochých materiálů. V nejběžnějších procesech napříč průmyslovými obory jsou využívány zejména pohony a jejich aplikace od firem Lenze, Siemens popř. Danfoss, Schneider Electric či Mitsubishi.

Řídící systémy a robotika

Řízení průmyslových linek s průmyslovými PLC Siemens, B&R, Lenze realizované společností Resim, s. r. o. obsahují často systémy manipulace jak s polotovary, tak s hotovými výrobky. K procesům manipulace je nejčastěji využíváno regulovaných elektrických pohonů či pneumatických pohonů, v neposlední řadě také robotických manipulátorů. Při řešení modernizace výrobního zařízení je obvykle navrhována optimalizace stávajících systémů manipulace pro zvýšení efektivnosti, produktivity i stability výroby.

Výroba NN rozváděčů

Společnost Resim, s. r. o. je rovněž certifikovaným výrobcem NN rozváděčů s vlastní konstrukční a projekční přípravou reagující na nejběžnější požadavky zákazníků z oborů průmyslové výroby, stavebnictví a energetiky. Projekční a konstrukční dokumentace je zpracovávána ve standardech systému E-plan nebo AutoCad.

Automatizace

Zejména pro montážní linky a jednoúčelové stroje liniových výrob, nabízí a realizuje společnost Resim, s. r. o. různé způsoby řešení Poka Yoke systémů šitých na míru potřebám uživatelů. Vzrůstající požadavky pro kontrolu procesu vč. sběru a archivace dat přinášejí týmu Resim, s. r. o. nové výzvy a rozšiřování obzorů v nových technologiích a způsobu řízení procesů a kontroly kvality. V logistických systémech jsou nabízeny mj. systémy Pick to Light pro řízení a kontrolu odběru materiálu pro následné zpracování v systémech JIT.

K procesnímu monitoringu a kontrole běžně sledovaných parametrů firma Resim, s. r. o. předkládá svým zákazníkům řešení kamerových systémů, navrhovaných tzv. na míru pro měření kvality a kompletnosti výrobků, kontrolu přítomností materiálů, nástrojů a výrobků zejména v místech nevhodných pro aplikaci konvenčních snímačů.

Resim, s. r. o. – stabilní partner se zkušeným týmem a moderním zázemím

Lokalita turnovského okolí předurčuje společnost Resim, s. r. o. ke strategickému růstu ve spolupráci s výrobci a subdodavateli v automobilovém průmyslu. Nejen pro tento růst, ale zejména pro zkvalitnění výroby a služeb poskytovaných současným i budoucím zákazníkům, rozhodlo vedení společnosti Resim, s. r. o. o modernizaci výrobních prostor a od srpna roku 2014 je využíváno zázemí nové moderní výrobní haly situované v jedné z průmyslových zón Turnova.

Společnost Resim, s. r. o. je držitelem certifikátu kvality systému řízení dle ISO směrnic EN 9001/2010. Mezi své nejvýznamnější zákazníky řadí mimo jiné společnosti ŠKODA AUTO a.s., Sklostroj Turnov CZ s.r.o., Trima spol. s r. o., Monroe Czechia s.r.o., Continental Automotive Czech Republic s.r.o., Faurecia Exhaust Systems s.r.o. a společnosti ze skupin Grupo Antolin, Mahle, Saint Gobain , Vetropack a mnohé další.

Tým pracovníků společnosti Resim, s. r. o. věří, že závazky z dřívějších i současných zakázek budou nadále rozvíjeny a rozšiřovány ruku v ruce s rostoucími potřebami automatizačních procesů stávajících i budoucích zákazníků.

RESIM, s. r. o. – Industry automation
Nudvojovice 2257, 511 01 Turnov
tel.: +420 481 319 450, fax: +420 481 319 469
resim@resim.cz
www.resim.cz