Rostoucí požadavky na kvalitu hran a povrchu plechových dílů

V posledních několika letech jsme zaznamenali zřetelný posun v nárocích zákazníků na kvalitu zpracování hran, otvorů i povrchu produkovaných plechových dílů. Dřívější situace, která tuzemským „plechařům“ umožňovala konkurovat zejména nižší cenou oproti výrobcům v západní Evropě, kdy stačilo díly vypálit či vysekat bez následného odstranění otřepů či úpravy povrchu, je definitivně minulostí.

Zákazníci, v mnoha případech ze zahraničí, jsou stále náročnější ve svých požadavcích na zpracování a finální úpravu dílů. Velmi častým požadavkem, v řadě případů i podmínkou k získání zakázky, je schopnost kvalitně odstranit otřepy a krusty po pálení na dílech, upravit povrch dle požadavku, „zaoblit“ hrany  pro další následné zpracování a podobně. Samostatnou kapitolou je náročné zpracování dílů s povrchovou úpravou – jako například pozink, odjehlení dílů krytých folií nebo zpracování velmi malých dílů. Zakázkové firmy se navíc potýkají s kombinací všeho výše uvedeného, podle jednotlivých zakázek.

Jak s novou situací naložit?

První možností je forma ručního dokončení dílů – ruční odjehlování, broušení, úprava hran. Výhody ručního broušení v podstatě neexistují a navíc je ruční broušení využitelné pouze v případě, že firma dostává ojedinělé požadavky na základní odjehlení některých dílů. Jsou však známy i případy, kdy se ve firmě zabývá ručním odjehlením několik lidí, o ekonomice, kvalitě a produktivitě takového počínání lze však s úspěchem pochybovat. Takových firem ale je v současnosti minimum a dříve či později se s požadavkem na kvalitní odjehlení či povrchovou úpravu od svých zákazníků setká téměř každá firma. V té chvíli, pokud je na stole možnost získání takové zakázky, náhle nastává souboj s časem, kde rychle najít vhodné strojní řešení, abychom zakázku byli schopni splnit.

Ruční broušení je na ústupu a to z několika důvodů:
Některé nevýhody ručního broušení:

 • proměnlivá kvalita výsledků
 • nutnost separovaného pracoviště
 • hygiena a bezpečnost při práci = vysoké nároky + náklady na pracovní pomůcky
 • zpřísněné podmínky pro práci s bruskami a na to navazující přestávky v práci
 • rostoucí cena pracovní síly
 • dosažení pouze základních typů opracování
 • nemožnost odstranění otřepů v kulatých či malých otvorech či ostrých rozích
 • nemožnost zpracovat velmi malé díly

V celkovém kontextu je ruční broušení drahý proces a zejména neplní kvalitativní kritéria požadovaná na současném trhu.


Druhou možností je volba vhodného stroje, který je pro tento účel určen.

Při výběru vhodného stroje je třeba zohlednit aktuální požadavky, materiálovou strukturu a množství dílů, avšak i plánovanou orientaci v budoucnu a možnosti získání zakázek, na které by společnosti bez této technologie nedosáhla. Zejména u firem zaměřených na zakázkovou výrobu je třeba skutečně posoudit nejen dnešní strukturu výrobků, ale hledat řešení, které bude komplexní i do budoucna, vždyť stroj není investicí na několik měsíců. Tuto fázi je velmi důležité nepodcenit a pečlivě konzultovat.

Timesavers International je po více než 70 let světovým leaderem v komplexním řešení odjehlování a povrchové úpravy plechových dílů. Kromě tradičně silné pozice v oblasti odjehlení, zaoblení hran a povrchové úpravy, se společnost dokázala úspěšně etablovat i ve zpracování netradičních materiálů – jako je například titan, molybden, chrom, zirkonium a další. Nezáleží na tom, zda zákazník požaduje odjehlení či finální úpravu povrchu, dokážeme nalézt řešení v podstatě pro jakékoliv požadavky našich klientů.

Stroje jsou v Evropě, díky své tradici, známé pod názvem GRINDINGMASTER a v nabídce mohou zákazníci nalézt celou řadu konfigurací strojů pro různé aplikace, včetně možnosti konstrukce speciálních zařízení. Na českém a slovenském trhu je Timesavers International reprezentován již řadu let firmou ProTech SpT s.r.o. a úspěšnou spolupráci dokazují desítky instalovaných strojů.

Požadavky zákazníků lze shrnout do několika oblastí:

 • stále náročnější požadavky odběratelů na kvalitu dílů
 • neúnosnost současného ručního způsobu odjehlování / broušení
 • konkurenční výhoda díky vyspělé technologii
 • náročnější požadavky na hygienu a bezpečnost práce
 • minimalizace rizik zranění při manipulacích s díly a výrobky
 • nutnost přípravy povrchu pro následné povrchové úpravy
 • sjednocení či tvorba specifického povrchu
 • odjehlení dílů krytých folií, povrchově upravených dílů
 • kalibrace, odstranění okují
 • zaoblení hran

Přibližně 90% klientely vychází ze třech tržních segmentů – první specializací je odjehlení a zaoblení hran obecně – běžná ocel, nerez, hliník, pozink, díly kryté folií. Další oblast představuje broušení a strukturování nerezi.  Trojici doplňuje oblast speciálních zákaznických aplikací – jako kalibrování a jemné broušení speciálních materiálů – např. titan, molybden, chrom a zirkonium. Timesavers stroje pracují i ve firmách  leteckého a automobilového průmyslu. Dle konkrétní situace u jednotlivých klientů, požadavků na opracování a konečně také s ohledem na možnou investovanou částku lze vyspecifikovat konkrétní typ stroje.

Za vhodné považuji zmínit dva relativně nové typy strojů, které jsou velkým předmětem zájmu zákazníků. Rozměrově se jedná o diametrálně odlišné stroje, avšak oba přináší naprosto vynikající výsledky zpracování dílů.

TIMESAVERS ROTARY BRUSH

Vícesměrový systém odjehlení pomocí rotujících kartáčů perfektně odjehlí a zaoblí hrany po pálení laserem, vysekané a obrobené - ve všech směrech a na jeden průchod strojem a to bez porušení povrchu. Stroj je k dispozici i v konfiguraci s předsazeným brusným válcem pro odjehlení větších otřepů a s brusným válcem u výstupu pro výsledný finální brus. Tento stroj disponuje tak výkonným vakuovým přisáváním, že bez problémů lze zpracovat i velmi malé díly o velikosti 1 EUR mince a to s vynikajícím výsledkem. Pracovní šíře 1350 mm však umožňuje zpracovat velmi široké portfolio dílů.  Překážkou nejsou ani díly s tvářením. Kartáče vynikají velmi dlouhou životností a díky tomu jsou provozní náklady na abrasiva nesrovnatelné s jinými možnostmi dostupnými na trhu. Ostatně i provozní náklady jsou položkou, kterou je třeba při výběru vhodné technologie zvažovat, nejen posuzovat vstupní cenu stroje. V řádech let se pak může jednat o podstatný finanční rozdíl.   Koneckonců tato položka dnes hraje významnou roli při výběru různých typů strojů.

V období vzrůstajících nároků na kvalitu zpracování dílů, nároků na bezpečnost a produktivitu práce přináší tato technologie podstatnou konkurenční výhodu svým uživatelům. Dnes již spíše nezbytnou technologii, bez které lze sotva získat komplexní a lukrativní zakázky. Dostupnost a využívání technologie odjehlování a finální úpravy na nejvyšší úrovni zvyšuje atraktivitu firmy pro stávající i potencionální zákazníky. Rozšiřuje se také portfolio možností zpracování nejnáročnějších aplikací. Bez možnosti kvalitně a ekonomicky odjehlit a upravit své díly se dnes neobejde žádná společnost, která si chce udržet svou pozici v konkurenčním prostředí. Rádi s Vámi budeme konzultovat Vaše požadavky a naše možnosti.

 Váš dodavatel pro ČR a SK:

www.protech-spt.cz

 ProTech SpT s.r.o.                          
Brigádnická 1646, CZ-288 02 Nymburk
tel: +420 325 512 685
e-mail:info@protech-spt.cz
www.protech-spt.cz