Rozhovor s panem Thomasem Herrmannem

Během návštěvy únorových Technologických dnů společnosti Herrmann Ultrazvuk s. r. o. v Brně jsme požádali o rozhovor pana Thomase Herrmanna – majitele společnosti Herrmann Ultraschalltechnik GmbH & Co. KG.

Plastics Production: Pane Herrmanne, můžete našim čtenářům představit vaši společnost?

Firma Herrmann byla založena mým otcem Walterem Herrmannem v roce 1961. Jen pro srovnání,  já jsem se narodil v roce 1963, firma je tedy starší než já. Můj otec byl elektroinženýr a začal s výrobou ultrazvukových generátorů a ultrazvukových čisticích zařízení. V roce 1986 byla vyvinuta první ultrazvuková svářečka plastů. Naše firma je výhradně zaměřená na ultrazvukové svářečky plastů, to je největší rozdíl oproti jiným výrobcům ultrazvukových svářeček. Jsme na tento obor  specializovaní a také díky této specializaci jsme se stali v oboru výroby ultrazvukových svářecích strojů největšími. Jsou samozřejmě jiní velcí výrobci, ti ale vyrábí stroje svařující materiál vibracemi, teplem, laserem. Máme okolo 250 zaměstnanců a náš obrat dosahuje zhruba 50 mil. EUR, což je na samotné ultrazvukové svařování plastů opravdu hodně, některé firmy na trhu mají celkově větší obrat, ale v našem oboru dosahují třeba jen 20 mil. EUR.

Naším největším odbytištěm je automobilový průmysl, dále elektronika, kde máme řadu aplikací, medicínská technika a pak je to široká řada spotřebního zboží, například mobily, komunikační technika obecně.

Plastics Production: V podstatě jste odpověděl na moji druhou otázku. Které obory jsou největšími odběrateli vaší produkce?

Z již zmíněných oborů je určitě největší automobilový průmysl, tam nacházíme uplatnění zejména u spojování plastů, kde má být dosaženo vysoké přesnosti, tedy plasty související s elektronikou, různé elektromotorky, otevírání oken a podobně. Dále je to hodně dílů v motoru – svařujeme řadu plastů pod kapotou, například různé výlisky. Velké uplatnění najdeme v pohledových plastech a v interiéru obecně. Hodně se uplatníme u výrobců světel, kde jsme vyvinuli speciální stroj na svařování světel pro denní svícení „daytime running light“.

Dalším odvětvím je elektronika, už jsem zmínil automobilovou elektroniku, druhým takovým odběratelem elektroniky, kde uplatníme naši technologii,  je bílá technika – pračky, myčky, ale i menší zařízení, jako jsou žehličky, elektrické zubní kartáčky. A v neposlední řadě je tu široké uplatnění při výrobě medicínské techniky.

Plastics Production: Mluvili jsme již o automobilovém průmyslu, také v této souvislosti bych se Vás rád zeptal na vaše angažmá zde v České republice. Dnes sedíme v nové budově, máte tu Technologické dny. Je český průmysl pro Vás zajímavý?

Velmi zajímavý! Ano, zmínil jste Technologické dny, těch se účastní zástupci TRW, ITW (ITW Pronovia s. r. o., pozn red.), Bosch, jen abych jmenoval některé - tedy řada výrobních firem – subdodavatelů automobilového průmyslu, ti na dnešní akci převládají. To jsou přesně firmy, které vyrábí díly do aut, o kterých tu byla řeč.

Je třeba říci ještě jednu věc o naší firmě, Herrmann není prostým dodavatelem strojů, pokud potřebujete frézovat, koupíte si frézku, pokud potřebujete manipulovat, jednoduše si koupíte robota, ale my fungujeme jinak. Většinou za námi přijde zákazník, který hledá řešení, řekne například: „Vyrábím tyto díly do mobilu a potřebuji je spojit a nevím jak optimálně, lze tyto díly svařit ultrazvukem?“ My následně nacházíme řešení, technologii. Stroj je jen jeden díl celé skládačky při hledání řešení. Od nás se čeká komplexní poradenství od optimálního výběru  materiálu, výběru technologie, nástroje, přes zkušební svár až po konečnou  celkovou dodávku včetně případné automatizace. A toto nás také hodně odlišuje od konkurence, nejsme prodejci strojů, ale poradci a nositelé řešení.

Plastics Production: Dá se říct, že hledáte pro každé využití konkrétní řešení? Nebo jinak, dá se nějak specifikovat, kolik z vámi dodaných strojů, jsou jednoúčelové speciály na konkrétní typ výroby, a kolik z nich jsou sériové výrobky upravené pro konkrétního zákazníka na konkrétní použití?

To není tak snadné říct, vlastní stroj je téměř vždy sériový výrobek, ale nástroj, použití, nastavení, sonotroda ty jsou pro každého zákazníka jiné. Sonotrody jsou dodávané na míru na konkrétní práci. Naše stroje se skládají z modulárních stavebnicových systémů, které lze v případě potřeby seskládat na konkrétní použití, například v případě, že svařujeme větší díly, jsou komponenty sekládané do sebe tak, že můžeme využít i několik svařecích sonotrod zároveň. Poměr mezi standardizovanými stroji a takto upravenými speciály z „ultraline stavebnicového systému “ je zhruba tři čtvrtiny proti jedné čtvrtině, ale všech 100 % strojů, které vyrobíme, mají speciální nástroj na konkrétní použití. Takže pokud bych to měl říct z hlediska nástroje či konečného použití stroje, tak 100 % našich dodávek jsou speciály.

Plastics Production: Rád bych ještě krátce zmínil materiály. U jakých materiálů nachází svařování ultrazvukem největší uplatnění?

Tak zejména v automobilovém průmyslu se nejvíce uplatňuje polyamid, především v oblasti elektroniky a motorového prostoru, ale také POM (polyoxymethylen), v oblasti světel je to polykarbonát a v oblasti vnějších plastů, krytů apod. je to ABS.  Ale prakticky umíme svařovat všechny termoplasty.

Plastics Production: Pane Herrmanne, děkuji Vám za rozhovor a přeji Vám příjemný pobyt v České republice!

Rozhovor za časopis Plastics Production vedl Jiří Klusáček - šéfredaktor