Rozhovor s ředitelem veletrhu EMO

Během své návštěvy České republiky poskytl pan Dr. Wilfried Schäfer exkluzivní rozhovor pro časopisy machining&tooling magazine a Automobil Industry. Dr. Wilfried Schäfer je předseda VDW – Svazu německých výrobců obráběcích strojů a ředitel veletrhu EMO, který je pořádán právě svazem VDW. Svaz VDW zastupuje necelé dvě stovky předních německých výrobců s celkovým obratem 14,1 miliardy EUR.

machining & tooling: Vážený pane Schäfere, je mi ctí, že mám možnost v průběhu pěti let s Vámi dělat již několikátý rozhovor. Poprvé jsme rozmlouvali o situaci výrobců obráběcích strojů v roce 2009, to byla nálada v branži na bodě mrazu. Můžete prosím zhodnotit vývoj v oboru za poslední léta? A v jaké situaci zastihne výrobce obráběcích strojů veletrh EMO 2013?

Dr. Wilfried Schäfer, předseda VDW

Dr. Wilfried Schäfer: Od roku 2009 jsme v naší branži zaznamenali trvalý nárůst, v roce 2010 byl ještě cítit  krátkodobý pokes produkce, ale počet objednávek již nečekaně rostl. Přičemž čísla nárůstů počtu objednávek byla opravdu vysoká, v roce 2010 to byl v Německu 87% nárůst počtu objednávek oproti předchozímu roku a ten ještě pokračoval v roce 2011 dalším 47% nárůstem, to vše se také projevilo se zhruba šesti- až dvanáctiměsíčním zpožděním v produkci strojů. V objemu produkce jsme se dostali na úroveň okolo 14 miliard EUR. V loňském roce 2012 jsme zaznamenali asi 10% pokles počtu objednávek, ale musíme vidět, že to je pokles z vysokého základu předchozího roku a v tomto čísle tedy nevidíme žádný problém, žádný náznak krize. Podle dat za první čtvrtletí letošního roku evidujeme 19% pokles objemu objednávek, ale výroba ještě kopíruje předchozí poptávku a stále roste o 4 %. Chtěl bych říct, že pokud se bavíme o situaci v branži, mám na mysli v Německu, tak se nacházíme v dobré a stabilní kondici, a jsme na vysoké úrovni objemu výroby. Předběžně to vypadá tak, že ve druhém  čtvrtletí  se poptávka udrží. Firmy s mírným optimismem vyhlížejí další období a předpokládám, že i veletrh EMO prostřednictvím poptávek firem a jednání potvrdí, že i v roce 2014 se bude ve výrobních firmách investovat do moderního strojního vybavení.

machining & tooling: Jaké jsou nejnovější trendy ve výrobě obráběcích strojů?

Dr. Wilfried Schäfer: Musím rozdělit odpověď na dvě části. Tak jako ve všech oborech i ve výrobě strojů probíhá něco jako kontinuální technický vývoj, zde mám na mysli trvalý růst produktivity strojů, zvyšování přesnosti, technické zlepšení a integrace periferních výrobních zařízení. Vedle těchto stálic jsou tu ale i dvě zvláštnosti, první z nich je téma  úspory energií, které rezonuje oborem již více jak dva roky a které vychází z evropského zákonodárství, které má za následek, jak víme, fakt, že se výroba energií stále “ekologizuje“. Výrobci energií patří k velkým zákazníkům v našem oboru a my jako výrobci strojů a také naši dodavatelé důležitých komponentů musíme na tyto změny a přání reagovat, vyvíjet a nabízet nová řešení. Druhým tématem je komunikační propojení stroje s okolím, to znamená například zapojení strojů obecně do systému lepší kontroly výroby, kde je přehled o počtu vyrobených kusů, kvalitě, o technickém stavu strojů, jejich životnosti a podobně.

machining & tooling: Jste prezidentem svazu VDW, němečtí výrobci obráběcích strojů jsou na světové špici a mají velkou dynamiku růstu, větší než v Japonsku, USA a dvojnásobnou než zbytek Evropy, v roce 2012 překonali německé firmy exportní rekord, co je příčinou tohoto úspěchu?

Dr. Wilfried Schäfer: Prvním faktorem, a zde opět mluvím jen za německé výrobce, bylo to, že firmy v letech krize 2009 a 2010 nepřerušily vývoj. Ano, musely propouštět, ale ponechaly si klíčové zaměstnance z oblasti vývoje, kteří pracovali stále dál. Firmy tak měly na období zvýšené poptávky od konce roku 2010 do roku 2012 řadu novinek, nových řešení, strojů, procesů, a měly tak náskok na trhu. Všeobecně pak stojí úspěch německých strojů na vysoké kvalitě a na indivuduálním přístupu k zákazníkovi, na takzvané „customizaci“ strojů. Němečtí výrobci jen málo nabízí univerzální sériově vyráběné stroje, ale jsou velmi dobří při hledání zákaznických řešení a specifických výrobních postupů.

machining & tooling: Téměř 2/5 vyrobených obráběcích strojů jsou instalovány v Číně, odbyt v celé Asii je už tak silný, že se mu tradiční trhy jako Evropa nemohou rovnat, co to znamená pro evropské výrobce obráběcích strojů?

Dr. Wilfried Schäfer: Ano, je správné, že poptávka po strojích v Asii rychle a trvale roste,  to je také příčinou již tak vysokého podílu prodaných strojů v tomto regionu, který je v současné době zhruba velký jako odbyt v Evropě. To pro evropské výrobce znamená, že se musí i spolu se svojí technologií angažovat v Asii, a to včetně zázemí, obchodních zastoupení, kvalitního servisu a podobně. My naše výrobce v těchto silných regionech, v Číně, v zemích ASEANu a v Indii při těchto aktivitách podporujeme. Pro klíčové hráče a velké firmy to znamená navíc vstoupit do těchto zemí přímo prostřednctvím výrobních kapacit, zejména v Číně a Indii. Z hlediska Evropy ale nesmíme vidět věci černě, také Evropa je extrémně silný trh a odbytiště strojů, nemá takovou dynamiku jako Asie, ale poptávka po produkci tu je značná a také musíme vidět, že v Evropských zemích, včetně například České republiky, se prodávají především zejména evropské a ne asijské stroje. Obecně je třeba rozdělit kapacity a reflektovat všechny významné trhy.

machining & tooling: V souvislosti s dlouhodobým nárůstem prodejů v Asii nemůžeme přehlédnout trend, že přední německé veletrhy v oboru zpracování kovu se stěhují do Asie a zakládají zde své lokální pobočky, zejména v Číně a Indii. Neztratí tak výstavy jako EMO svoji mezinárodnost? Respektive, asijské stroje tu uvidíme, ale uvidíme tu i návštěvníky z Asie?

Dr. Wilfried Schäfer: Odpovím obecně, bez toho, že bych odpověď redukoval jen na návštěvníky z Asie. Pro výrobce strojů je důležité oslovit na veletrhu své stávající a potenciální klienty. Když jdou vystavovat na veletrh, je jejich zájem oslovit jich co nejvíce a z co nejvíce regionů. Hlavní evropské veletrhy se stále vyznačují jednou předností, a tou je vysoký podí mezinárodnosti, i veletrh EMO navštěvuje 36% návštěvníků ze zahraničí, nejen z Německa a Evropy, ale i z Asie, ze Severní a Jižní Ameriky, proto je EMO pro vystavovatele velmi efektivní. Každý vystavovatel tak může v jeden termín na jedno místo pozvat všechny své zahraniční partnery a zákazníky a ukázat jim celou šíři produkce a novinek, a zákazník může tak širokou nabídku vidět. Oproti tomu výstavy v Asii, mám na mysli třeba hlavní veletrhy v Japonsku či Číně mají jen méně než 5% podíl návštěvníků ze zahraničí, a pokud se bavíme o zahraničních návštěvnících, pak to jsou opět většinou návštěvníci z okolních asijských zemí. Těžko tu najdete zákazníka z Evropy nebo Ameriky. Tyto veletrhy jsou samozřejmě důležité, ale především pro vystavovatele, které tento region zajímá a pro místní návštěvníky.

machining & tooling: Nečeká ale trend stěhování se do Asie i samotný veletrh EMO? Nebude se jmenovat příští výstava EMO Šanghai či EMO Dílí? Aktuálně, na příkladu naší země, jen dodávám, že veletržní správa Messe Düsseldorf se zbavuje většinového podílu ve společnosti Veletrhy Brno a. s., což jde právě v protikladu oproti rostoucím aktivitám Messe Düsseldorf v Asii.

Dr. Wilfried Schäfer: Co bude někdy v daleké budoucnosti, to nemohu předjímat. Vyjděme z reálné situace, která je nyní. Každá země má v Asii svůj jeden hlavní veletrh, v Indii je to například IMTEX v Bangalore, v Číně je to CIMT v Pekingu, to jsou největší místní národní veletrhy, kterých se účastní i zahraniční firmy. Prakticky všichni němečtí výrobci jsou zde přítomni, ale mnohem menšími expozicemi. Podívejme se pro srovnání na prodanou plochu, na veletrhu CIMT v Číně zaujímají německé firmy skoro 8.000 m2, ale na veletrhu EMO je to 73.000 m2, plocha, kterou německé firmy obsadí na EMO, je větší než je celá výstava CIMT v Pekingu. Z tohoto důvodu není zájem stěhovat EMO do Asie. My jako svaz podporujeme naše firmy na těchto výstavách a spolu s Ministerstvem hospodářství pořádáme pro německé výrobce velké společné expozice na těchto akcích, ale přesun veletrhu se neplánuje.

(pozn. redakce: CECIMO rozhodlo zachovat stávající dvouletý cyklus veletrhu EMO v režimu „Hannover – Hannover - Miláno“ až do roku 2027).

machining & tooling: Jak vnímají samotní němečtí návštěvníci výstavu EMO, je to pro ně mezinárodní akce, nebo berou EMO za svůj domácí německý veletrh? Z vnejšího pohledu se zdá, že německým návštěvníkům může být jedno, jestli navštíví EMO V Hannoveru nebo například METAV v Düsseldorfu či AMB ve Stuttgartu. Jednoduše zajedou tam, kam to mají nejblíže.

Dr. Wilfried Schäfer: I v pohledu německého návštěvníka je tu rozdíl, německý návštěvník vnímá v EMO charakter vedoucího světového veletrhu a oceňuje širokou mezinárodní účast, zastoupení přímo výrobců, reprezentativní nabídku. Proto má EMO mezi  německými návštěvníky větší hodnotu. METAV a AMB jsou výrazně menší akce, jsou velmi silné ve svých regionech, ale například jsou mnohem více, a tento trend posiluje, navštěvovány tzv. „jednodenními“ návštěvníky. Oproti veletrhu EMO, kde zůstávají návštěvníci déle a intenzivněji se věnují výstavě a exponátům, protože výstava je prostě větší a exponátů je více. Zahraniční vystavovatelé včetně těch z České republiky pak právě oceňují souběh mezinárodnosti na jedné straně a faktu, že v Hannoveru osloví i silný německý trh na straně druhé.

machining & tooling: Jedním z témat, které často zaznívá v České republice je to, že technologie se stává tak složitou a náročnou, že už není možné ji prezentovat na běžném veletrhu. Například prodejci nástrojů tvrdí, že je prostě potřeba se zákazníkem sednout k jednomu stolu a hodiny se bavit o technologii, a na to na klasickém veletrhu nevidí prostor. Firmy proto raději volí obchodní strategii formou domácích veletrhů, odborných výstav, školení a podobně. Pravda je, že tyto akce v naší zemi skutečně v posledních deseti letech rostou a sílí. Nestane se z veletrhů jen společenská událost a místo setkávání lidí?

Dr. Wilfried Schäfer: Toto do určité míry není problém veletrhu EMO jako velké mezinárodní akce s velkou mezinárodní účastí. Pokud je to v této rovině, pak je to v podstatě problém na národní úrovni, domácí veletrhy jsou záležitostí jednotlivých národních zastoupení a konkurují tak národním veletrhům. Máme zjištěno, že 80 % výrobců strojů nemá zájem a ani nemůže organizovat a financovat mezinárodní domácí veletrh, na který pozvou zákazníky z celého světa, protože to je velký náklad, celá akce je výrazně subvencována, dostat lidi na jedno místo je drahé. Opačně viděno, návštěvník uvidí na domácím veletrhu nabídku jen jednoho výrobce, v této dimenzi se jedná o velmi drahou cestu. Ten, kdo má zájem prohlédnout si novinky, chce se informovat o konkrétních technologiích, řešit problematiku, může na jednom místě navštívit všechny výrobce a seznámit se se všemi variantami. Proto se vyplatí navštívit EMO i návštěvníkům z Číny a Indie, protože uvidí vše naráz. Letět na pět domácích veletrhů stojí pětkrát tolik.

machining & tooling: Jaká je dnes v době internetu a moderních komunikačních technologií role klasických veletrhů, jako je EMO?

Dr. Wilfried Schäfer: Internet a online komunikační prostředky jsou samozřejmou součástí života, ale jsou také omezené, v našem technickém oboru nic nenahradí celkový dojem, který si zákazník udělá přímo prohlídkou stroje či při jeho reálném fungování. V souvislosti  online komunikace a našeho veletrhu je ideální, a je to i náš další úkol, využít tuto platformu pro plánování návštěvy, prohlédnout si předem, co na veletrhu bude, rozplánovat den, domluvit předem schůzky, ale role veletrhů stejně jako reálné setkávání se s reálnými lidmi je nezastupitelná.

machining & tooling: Zdá se, že v obchodních firmách to až tak doslova nevidí, součástí jednoho marketingového budgetu je nyní všechno: veletrh, inzerce v odborných časopisech,  ale firmy sem řadí všechny moderní komunikační prostředky: svoje webové stráky, prezentaci na online platformách, bannery, filmy a animace na intermetu, placené pozice ve vyhledávačích, webshopy, blogy, účast na oborových fórech až po  prezentace na sociálních sítích jako je Facebook. A často „nová média“ mají přednost před klasickými, protože jsou „moderní“.

Dr. Wilfried Schäfer: Ano, tento trend tu je, ale firmy v našem oboru – průmyslové výroby - musí pečlivě vybírat a volit, který z těchto prostředků jim přinese nějaký užitek. Kde mají cílovou skupinu a kde jsou cíloví zákazníci. V tomto ohledu je například Facebook úplně mimo, ten je určen pro soukromou komunikaci a v našem oboru není funkční.  My sami provozujeme internetovou platformu pro zákazníky našich členů, jedná se ale jen o komunikaci uživatelů strojů, kde diskutují o svých zkušenostech, a samozřejmě diskutuje jen část uživatelů. Zde víme, že je tato stránka navštěvovaná lidmi z oboru a má smysl je přímo informovat o novinkách, takové platformy mají smysl, ale těch skutečně funkčních, kde je přímo trh se zákazníky, je minimum. Firmy si musí poctivě odpovědět na otázku, kde potkávají své zákazníky, která platforma je umí aktivně vyhledat a oslovit a která jen pasivně čeká až ji někdo najde, zadá, otevře či rozklikne – to je na moderní komunikaci málo.

machining & tooling: To, co odlišuje veletrh EMO od obyčejné přehlídky, je i odborný doprovodný program, tématem doprovodného programu veletrhu EMO je letos „Intelligence in production“, co se tím rozumí?

Dr. Wilfried Schäfer: Téma „Intelligence in production“ je jedním z aktuálních témat oboru, které má zákazníkům ukázat možnosti moderní průmyslové výroby, jak jsem již v rozhovoru zmínil. V popředí stojí veřejnosti otevřený kongres, kterého se účastní výrobci strojů, například Mori Seiki nebo Studer, abych jmenoval alespoň dva. Firmy jako Siemens - dodavatel řidicích systémů, Bosch – dodavatel komponentů a automatizace. A s nimi jejich důležití zákazníci: John Deer, Boeing, z automobilového průmyslu VW nebo Mercedes-Benz, kteří budou společně řešit a projednávat aktuální požadavky a potřeby výroby na jedné straně a stávající možnosti výrobců strojů na straně druhé.

Pane Schäfere, děkuji Vám za vaše odpovědi a přeji Vám úspěšný veletrh EMO 2013!

Jiří Klusáček - šéfredaktor