Separátory kovů S+S pomáhají zvyšovat efektivitu v sektoru zpracování plastů

Ekonomicky zajímavá, vysoce kvalitní řešení po více než tři desetiletí

Evropský sektor zpracování plastů je vystaven značným mezinárodním konkurenčním tlakům. K udržení dlouhodobé konkurenceschopnosti musí společnosti dodávat vysoce kvalitní výrobky a musí pracovat s nejvyšší možnou efektivitou ve všech svých provozech. Vysoká úroveň automatizace a minimální prostoje strojů významně přispívají ke snižování výrobních nákladů a zvyšování efektivity.

Granulované suroviny „bez kovů“, ať už přírodní nebo drcené, jsou důležitým faktorem bezporuchových výrobních operací. Pokud se za účelem snížení nákladů na materiál používají drcené plasty, pak mohou být častým problémem odstávky strojů z důvodu znečištění kovy. Kovové částečky ve zpracovávaném materiálu mohou způsobit ucpání horkých kanálků, poškození formy, ucpání trysek, zpětných ventilů, válců a plastifikačních šneků. Odstraňování takových závad spotřebovává hodnotný čas a snižuje produktivitu. Aby se udržely nákladové výhody získané z přidávání drceného materiálu, plnily požadované normy kvality, zamezovalo odstávkám a zvýšila efektivita výroby, přední společnosti zpracovávání plastů používají separátory kovů od společnosti S+S Separation and Sorting Technology GmbH.

Zvyšování provozních časů strojů – zamezování poruchám u zdroje

Společnost S+S nabízí rozsáhlý sortiment magnetických systémů, detektorů kovů a separátorů kovů používaných ve všech oblastech výroby a zpracování plastů. Detektory a separátory kovů S+S se používají zejména pro ochranu technologických strojů a forem. Zamezují poruchám způsobeným kovovými částečkami v granulátu a v důsledku toho zlepšují integritu procesu a zvyšují efektivitu výroby. Plastifikační šrouby, trysky a válce jsou účinně chráněny před poškozením u protlačovacích a vyfukovacích licích strojů snižuje účinný odvod materiálu odstávky strojů a výrobní ztráty způsobené ucpanými filtry taveniny a tryskovými formami. U vstřikovacích tvářecích strojů chrání separátory kovů formy, horké kanálky a zpětné ventily. Robustní a odolné systémy S+S nabízí rychlou návratnost investice.

Snížené četnosti výskytu zmetků, zvýšená přidaná hodnota

Detektory a separátor kovů S+S zaručují čistotu plastových výrobků a tvoří důležitou složku zajištění kvality. Kovové nečistoty mohou ucpávat horké kanálky s následkem nedostatečného vstřikování plastových částí. Separátory kovů těmto poruchám zamezují a zaručují dokonalé výrobky. Používání separátorů kovů výrazně snižuje napětí taveniny (tvorku povlaku), snižuje četnosti výskytu zmetků, šetří náklady a zvyšuje spokojenost zákazníků. Jak vysvětluje Christian Stadler, produktový manažer S+S pro sektor zpracování plastů: „Kde se používají separátory kovů, tam se výrazně zvyšuje kvalita vyráběných plastů a plastových dílů. Dochází k méně poruchám a odstávkám a společnosti mohou vyrábět větší množství. Systémy S+S nastavují standardy z hlediska kvality, funkce a provedení. Naši zákazníci se mohou na společnost S+S spolehnout po dlouhou dobu“.

Separátory kovů S+S, jako např. PROTECTOR PROFESSIONAL, spolehlivě chrání protlačovací, vstřikovací a vyfukovací licí stroje před poškozením a prostoji způsobenými kovovými částečkami v plastovém granulátu.

(Fotografie: S+S)

www.sesotec.com

S+S – přehled

Společnost S+S Separation and Sorting Technology GmbH se sídlem v bavorském Schönbergu vyrábí stroje a systémy pro detekci/separaci nečistot, pro kontrolu výrobků a pro třídění toků materiálů. Prodej výrobků se zaměřuje zejména na potravinářský, chemický, farmaceutický a recyklační průmysl a průmysl zpracovávání plastů a dřeva. S+S je jedním z předních světových dodavatelů s pobočkami ve Velké Británii, Francii, Itálii, Číně, Singapuru a v USA, s obchodními kancelářemi v Indii a Turecku a více než 40 prodejními zastoupeními po celém světě. Skupina S+S má v současnosti 350 zaměstnanců, z nichž asi 300 pracuje v hlavním závodě v Schönbergu. Konsolidovaný obrat v roce 2012 dosáhl přibližně 43 milionů euro.