SIGMA Engineering GmbH na veletrhu Medtec 2013 představila software sloužící k simulaci formování

Při výrobě zdravotnických prostředků hrají klíčovou roli přesnost, opakovatelnost a stabilita procesu. Software SIGMASOFT® umožňuje virtuální optimalizaci procesu vstřikovacího formování ještě před tím, než je forma vyrobena, a výrazně pomůže při testování forem. Pomocí softwaru SIGMASOFT® lze zohlednit využití všech komponentů formy a také nastavení a doby procesu. Je tak možné odzkoušet restartování procesu po jeho přerušení ve výrobě a jeho optimalizaci a přitom brát v úvahu certifikované normy kvality. U značné části projektů týkajících se zdravotnických prostředků tak lze minimalizovat podíl odpadu a současně výrazně zvýšit stabilitu procesů.

Od 26. do 28. února bude společnost SIGMA Engineering GmbH, Cáchy, na veletrhu Medtec ve Stuttgartu v hale 1, stánku N47 prezentovala výhody softwaru SIGMASOFT® sloužícího k simulaci forem pro výrobu zdravotnických prostředků. Výroba zdravotnických komponent je extrémně náročná, jedná se o využití různých materiálů, jako např. plastů silikonu a CIM, a často také součástí vyrobených mikrovstřikováním. Klíčovou úlohu přitom hraje přesnost a opakovatelnost procesu. Simulované opakování procesu vstřikovacího formování pomocí softwaru SIGMASOFT® poslouží nejen k organizaci výroby vedoucí k její maximální možné efektivitě, minimalizaci odpadu a dodržení nejpřísnějších požadavků na kvalitu, ale i optimalizaci celého procesu před vyrobením samotné formy. Tímto způsobem se lze vyhnout prodlevám způsobeným opravou nástroje při jeho výrobě a forma může být rychleji uvedena do provozu.

Obr. 1: Pomocí softwaru SIGMASOFT® lze zobrazit teplotu formy v průběhu několika cyklů. Křivka jasně ukazuje přerušení výroby po dokončení devátého cyklu. Teplota poblíž dutiny zde poklesne o více než 10 °C.

Software SIGMASOFT® může do výpočtu zahrnout všechny komponenty formy a časy procesů i pro několik cyklů a dokáže tak modelovat i restartování výroby po odstávce. Tímto způsobem lze snadno určit počet cyklů nezbytných k opětovnému dosažení ustáleného teplotního stavu formy a splnění požadavků na kvalitu procesu. Je možné specifikovat stabilní optimální stav dle certifikace, čímž se výrazně sníží podíl odpadu vzniklého v důsledku nepředvídaných nebo plánovaných přerušení, např. kvůli čištění formy. Křivka na obr. 1 ukazuje přerušení procesu po devíti cyklech. Během odstávky zde teplota formy poblíž dutiny klesne na 149 °C.  Po uplynutí čtyř cyklů od doby přerušení je forma opět v ustáleném teplotním stavu a vyrobené díly lze opět použít. Pomocí softwaru SIGMASOFT® lze minimalizovat počet cyklů, během nichž jsou vyrobené díly z hlediska dodržení kvality považovány za odpad.

www.sigmasoft.de

Obr. 2: Teplota horkého vtoku a dílů během plnění znázorněná pomocí softwaru SIGMASOFT®.

Společnost SIGMA® (www.sigmasoft.de) je ve 100% vlastnictví společnosti MAGMA® (www.magmasoft.de) se sídlem v Cáchách v Německu, která je světovou špičkou ve vývoji technologií sloužících k simulaci odlévacích procesů. Náš procesní simulátor SIGMASOFT® optimalizuje proces výroby plastových komponentů vstřikovacím formováním. Software SIGMASOFT® kombinuje 3D geometrii dílů a vtoku s kompletní sestavou formy a systémem regulace teploty a začleňuje skutečný výrobní proces do zakázkového vývoje vstřikovací formy, jejíž proces je optimalizován.

Naším cílem, společností SIGMA® a MAGMA®, je pomoci zákazníkům dosáhnout požadované kvality dílu při první zkoušce. Dvě řady produktů – polymery zpracované vstřikovacím formováním a kovové odlitky – využívají stejné technologie 3D simulace, zaměřené paralelně na optimalizaci konstrukce a procesu. Software SIGMASOFT® tak zahrnuje celou škálu modelů specifických pro konkrétní procesy a metod 3D simulace, které jsou vyvíjeny, ověřovány a neustále zlepšovány už déle než 25 let. Nástroj pro simulaci procesů SIGMASOFT® díky svému komplexnímu přístupu k simulaci přináší výrobním zařízením nesmírný užitek. Představte si, jak by se vašemu podniku vedlo, kdyby odlitky z každé formy, kterou vytvoříte, hned napoprvé splňovaly požadavky na kvalitu. To je naším cílem. Tuto technologii nelze srovnávat s žádným jiným konvenčním přístupem k simulaci „konstrukce“, který se používá v technologii vstřikovacího formování plastů.

Úspěch nového produktu vyžaduje různé typy propojení mezi konstrukcí, materiály a procesy, a simulace konstrukce se k tomuto účelu nehodí. Software SIGMASOFT® toto propojení umožňuje. Inženýři společnosti SIGMA®, kteří se starají o technickou podporu, za sebou mají dohromady 450 let technického vzdělání a praxe a pomocí řešení specificky zaměřených na konkrétní aplikaci vám mohou pomocí dosáhnout vašich výrobních cílů. Společnost SIGMA® v globálním měřítku nabízí přímý prodej, inženýrské služby, školení, realizaci a podporu prostřednictvím inženýrů v oblasti zpracování plastů.