ŠKODA a ČVUT společně uspořádaly konferenci k budoucnosti průmyslu

Trendy v oblasti technického vývoje, systému výroby a kvality přinesla Mezinárodní konference o Průmyslu 4.0 a aplikaci metody Quality Function Deployment (QFD), kterou v Praze a Mladé Boleslavi společně uspořádaly ŠKODA AUTO, ČVUT a německé organizace AutoUNI a QFD Institut pod záštitou vlády české republiky.

„Cílem konference bylo stanovit trendy a směr, kterým se bude nejen automobilový průmysl ubírat,“ říká Jaroslav Machan z technického vývoje ŠKODA AUTO, který konferenci vedl a společně se svými kolegy organizoval. Mezinárodní konference představila významné události v průmyslu v kontextu s přicházející průmyslovou revolucí 4.0, představující zásadní posun v oblasti automatizace výroby, digitalizace a konektivity.

Konference se konala pod záštitou místopředsedy vlády ČR pro vědu, výzkum a inovace Pavla Bělobrádka, který program zahájil v Lichtenštejnském paláci v Praze a deklaroval podporu české vlády v oblastech inovací a výzkumu, jež podle něho povedou k vyšší konkurenceschopnosti firem a v konečném důsledku i k růstu jejich obratů a zaměstnanosti. Vicepremiér Bělobrádek na konferenci oznámil, že vláda schválila navýšení státního rozpočtu ČR na výzkum, experimentální vývoj a inovace o 3,7 miliardy korun pro příští rok. Celkové výdaje tak vzrostou na 32,7 miliardy korun, což představuje historicky nejvyšší rozpočet na vědu.

ŠKODA představila přípravu nové strategie aktivit v oblasti Průmyslu 4.0 a jeho vazbu na kvalitu (Kvalita 4.0). Další provázané aktivity budou v příštích letech směřovat do vývoje a aplikace elektropohonu automobilů. Stejně tak bude vývoj zaměřen na nové technologie a aplikace, které pomocí internetu umožní vzájemné komunikační propojení automobilů s cílem zvyšování bezpečnosti silničního provozu či takzvané autonomní řízení bez nutnosti zásahu řidiče. Rozšiřovat se bude také nabídka v oblasti multimediální on-line zábavy pro posádku vozu. ŠKODA AUTO proto v současnosti hledá desítky odborníků a absolventů technických vysokých škol, kteří mají chuť ovlivňovat budoucnost automobilového průmyslu, na pozice v oblasti vývoje konektivity, digitalizace a elektropohonů.

Konference se rovněž zabývala aplikací metody QFD a položila základy pro zřízení institutu QFD v České republice. Snahou bylo dále posílit spolupráci mezi akademickým a průmyslovým sektorem a zapojit studenty i mladé pracovníky do výzkumných týmů.