ŠKODA ELECTRIC sleduje výrobu na základě reálných dat z DCIx MES

Aimtec implementuje řešení pro sběr dat z výroby ve společnosti ŠKODA ELECTRIC a.s.

Plzeň, 27. listopadu 2012 – Výrobce trakčních motorů a elektrických pohonů, společnost ŠKODA ELECTRIC, nasazuje informační systém DCIx MES. Pomocí tohoto kontrolního a výkonného nástroje od společnosti Aimtec bude mít společnost aktuální a detailní informace z výroby. Konkrétně se jedná o přehled odváděné práce na jednotlivé operace ve výrobní objednávce a identifikaci případných prostojů. Cílem projektu je kontrola pracovních výkonů, která umožní zefektivnění celého výrobního procesu.

Vizualizace a reporty odrážející skutečný stav výroby

V návaznosti na úspěšnou spolupráci při implementaci informačního systému DCIx MES ve společnosti ŠKODA TRANSPORTATION se vedení rozhodlo opět spolupracovat s firmou Aimtec a rozšířit systém také do své dceřiné firmy ŠKODA ELECTRIC. Informační systém DCIx MES umožní ve společnosti ŠKODA ELECTRIC detailní evidenci práce lidí na výrobních objednávkách, odvádění prací na konkrétní operace a sledování a identifikace prostojů. Předmětem zakázky je nejen softwarové vybavení, ale Aimtec rovněž zajišťuje dodávku hardwaru, který v tomto případě představuje 29 dotykových terminálů Axiomtek a čtečky čárových kódů Motorola. Součástí projektu je i integrace DCIx MES na stávající informační systém BAAN. Přenášet se budou data vztahující se k položkám a výrobním objednávkám a informace o pracovnících.

Výstupem ze systému DCIx MES budou reporty sledující stav výrobních objednávek včetně vykázaných časů jednotlivých pracovníků. Řešení DCIx MES rovněž zobrazí prostoje a důvody jejich vzniku. Samozřejmostí je srovnání normativu vůči vykázaným časům. Vizualizace aktuálního stavu výroby (operací) bude probíhat přímo ve výrobních prostorech pomocí velkoplošných obrazovek. Monitory budou informovat a zobrazovat skutečné počty lidí na výrobních objednávkách a zachycovat jejich efektivitu.

Přínosy nástroje DCIx MES

Reálné informace z výroby a jejich rozklíčování až na úroveň operace povedou k  přesnému přehledu o stavu výroby. DCIx MES tak bude důležitým nástrojem pro zjištění prostojů a jejich identifikaci, tzn. že společnost ŠKODA ELECTRIC bude mít podklady, kde prodlení vzniká a co je jeho důvodem. Tato zjištění a výrazně důslednější kontrola práce umožní zlepšení celého výrobního procesu.

Zajímavostí projektu je i rychlost implementace DCIx MES, která v případě ŠKODA ELECTRIC bude trvat pouhé 2 měsíce. Projekt byl zahájen na začátku října 2012 s plánovaným ukončením na konci listopadu téhož roku.

ŠKODA ELECTRIC a.s.

ŠKODA ELECTRIC a.s. je předním světovým výrobcem elektrických pohonů a trakčních motorů pro trolejbusy, tramvaje, lokomotivy, příměstské vlakové jednotky, metro a důlní vozidla. Výrobky odcházejí z plzeňské brány firmy ŠKODA ELECTRIC a.s. do celého světa. Společnost navazuje na dlouholetou tradici elektrotechnické výroby Škodových závodů v Plzni, která byla zahájena v roce 1901.

AIMTEC a. s.

Společnost Aimtec je technologickou a poradenskou firmou. Zaměřuje se na implementaci největších a nejžádanějších softwarových produktů dostupných na světovém trhu informačních technologií. Je rovněž tvůrcem vlastních softwarových nástrojů, které vznikají ve vývojovém centru společnosti. Řešení společnosti Aimtec plně pokrývají potřeby zákazníků a splňují specifické oborové požadavky v příslušném segmentu. Již patnáct let je Aimtec partnerem významných výrobních, logistických a obchodně-distribučních organizací. Aimtec je také obchodním partnerem SAP, IBM a Microsoft. Je také držitelem certifikátu řízení jakosti ISO 9001:2008. V minulém roce byl Aimtec největším českým dodavatelem SAP pro malé a střední firmy.

Více informací naleznete na www.aimtec.cz.