Slavnostní otevření laboratoře progresivních průmyslových technologií CxI

Technická univerzita v Liberci, Ústav pro nanomateriály pokročilé technologie a inovace (CxI), dnes otevřela novou Laboratoř progresivních průmyslových technologií. Univerzita tak získala unikátní vědecké-výzkumné pracoviště v rámci celé ČR. Laboratoř bude využívána nejen pro vědu a výzkum, ale i pro výuku studentů.

 I. Struktura laboratoře

Laboratoř je rozdělena do čtyř oddělení: Oddělení zpracování plastů, Oddělení tváření kovů, Oddělení svařování, Oddělení slévárenství.

II. Vybavení laboratoře

Laboratoř je částečně vybavena strojním vybavením a technologií přestěhované z fakulty strojní. Nové technologie jsou nakupovány v rámci čtyřletého projektu Centrum pro nanomateriály pokročilé technologie a inovace. V letošním roce se počítá s nákupy strojů a přístrojů pro Laboratoř progresivních průmyslových technologií za více než 20 milionů korun.
Nakoupeny již byly:

  • PADOSTROJ CEAST 9350  rázové zkoušky vztahu, tlaku, v ohybu, zkoušky Crash odolnosti,
  • VSTŘIKOVACÍ STROJ S TECHNOLOGIÍ MUCEL k výrobě lehkých dílů z plastů,
  • VSTŘIKOVACÍ STROJ S TECHNOLOGIÍ PIM k výrobě dílů např. z keramiky nebo kovových prášků,
  • STOLNÍ CCD SPEKTROMETR Q4 TASMAN Je to zařízení, které slouží ke stanovení chemického složení příslušné slitiny kovů (slitin Al, Fe, Cu, Mg, Zn, Ti a Ni).

Nejdražší stroj – za více než 15 milionů korun- SIMULÁTOR TEPLOTNÍCH DEFORMAČNÍCH A NAPĚŤOVÝCH STAVŮ GLEEBLE 3500 + Hydrawedge II. bude dodán  do konce letošního roku. Gleeble 3500 je zařízení pro simulaci teplotních, deformačních a napěťových cyklů určené ke studiu vlastností materiálů za různých teplot (až do teploty 1300°C), ale i ke studiu teplotně-fyzikálních dějů probíhajících v materiálu při ohřevu a ochlazování za různých stavů napjatosti a deformací.

III. Odborné zaměření laboratoře

Zabývá se výzkumem v oblasti technologií pro zpracování kovů a  především v oblasti zpracování plastů a kompozitů. Na CxI je laboratoř je zapojena do výzkumného programu Konkurenceschopné strojírenství. (více o výzkumném programu najdete na: http://cxi.tul.cz/vyzkumne-programy/konkurenceschopne-strojirenstvi.html ).

Laboratoř se odborně zaměřuje na výzkum a vývoj:

  • Inovace a rozvoj technologií, technologických postupů a jejich alternativ včetně monitorizace a optimalizace procesních parametrů ovlivňujících konečné vlastnosti dílů vyráběných moderními a progresívními netřískovými technologiemi
  • Minimalizace ekologické zátěže je podstatným cílem výzkumu zaměřeného například na použití přírodních materiálů (NF kompozity), recyklačních technologií včetně zpětné vazby na užitné vlastnosti výrobků.
  • Aplikační možnosti stávajících technologií a na vývoj a inovace progresivních technologií při zpracování standardních i netradičních materiálů (plasty, polymerní směsi, nanokompozity, mikrokompozity, kompozity s dlouhými vlákny, přírodními vlákny, materiály pro technologii CIM a MIM, biodegradovatelné materiály, ocel, litina, vysokopevnostní a povlakované plechy, slitiny neželezných kovů, materiály s tvarovou pamětí apod.)
IV. Spolupráce s průmyslovou praxí

Pro CxI má velký význam spolupráce s podniky, které mají rozsáhlé záměry ve výzkumu, vývoji a inovacích svých produktů a technologií. Laboratoře ústavu mají potenciál být dodavateli služeb pro řešení těchto vědecko-výzkumných a inovačních záměrů.

Výzkumné práce Laboratoře progresivních průmyslových technologií povedou k rozvoji a inovacím progresivních netřískových technologií, postupů a metod (včetně hybridních technologií) ve vztahu k aplikačnímu nasazení ve výrobní a průmyslové sféře. Jedná se zejména o progresivní a moderní technologie a technologické postupy s využitím tlaku a teploty, plynů, predikce možností temperace, aplikační možnosti NF kompozitů, aplikační možnosti zvyšování pasivní bezpečnosti, aplikace sdružených technologií při spojení samostatných výrobních postupů, bionika apod. Laboratoř již spolupracuje s řadou významných firem. Slavnostního otevření laboratoře se zúčastnili například zástupci firem: Dow Automotive Systems, MAGNA EXTERIORS & INTERIORS (BOHEMIA) s.r.o., Škoda Auto, HONEYWELL, DENSO MANUFACTURING CZECH s.r.o., WITTE Automotive s.r.o., Air products spol. r.o., KOH-I-NOOR Ponas s.r.o., DGS Druckguss Systeme, atd.

V. Centrum pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace
  • Čtyřletý projekt je největší investicí v historii TUL. Výše dotace na celý projekt ke dni rozhodnutí: 800 009 500 korun. Poskytovatel dotace: MŠMT ze zdrojů ERDF – operační program VaVpI a z 15 procent státní rozpočet ČR. Projekt je realizován na Ústavu pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace (CxI). Budova Ústavu byla slavnostně otevřena dne 10. října 2012. V rámci projektu pořídí univerzita cca sedmdesát přístrojů v celkovém finančním objemu 200 milionů korun. Největší přístrojovou investicí je rastrovací elektronický mikroskop s ultravysokým rozlišením za více než 17 milionů korun.
  • Celkem devatenáct laboratoří CxI, kde pracuje zhruba 170 osob, rozvíjí dva výzkumné programy: Konkurenceschopné strojírenství a Materiálový výzkum. Těmto dvěma výzkumným programům odpovídá i organizační struktura Ústavu. Jsou to odbornosti, ve kterých univerzita získala výrazné renomé a dlouhodobě si v nich udržuje vysokou úroveň.
  • CxI realizuje 45 vlastních projektů a je spoluřešitelem dalších 12 projektů. Tři projekty jsou mezinárodní. Realizuje také desítky zakázek (smluvního výzkumu) - s firmami po celé České republice.

prof. Petr Lenfeld, vedoucí Oddělení průmyslových technologií CxI
e-mail: petr.lenfeld@tul.cz

PhDr. Jaroslava Kočárková, mluvčí Technické univerzity v Liberci
e-mail: jaroslava.kocarkova@tul.cz

www.tul.cz