Snímače čárového kódu DataMan umožňují plnou vysledovatelnost podtlakových čerpadel

Ve většině osobních a lehkých nákladních automobilů pomáhají řidičům servoposilovače brzd, které snižují úsilí potřebné pro brzdění. Kritickou součástí tohoto systému je podtlakové čerpadlo. I ten nejmenší defekt znamená nesplnění přísných kvalitativních požadavků na výrobu těchto systémů. Německá společnost Zeltwanger Automation se sídlem v Dußlingenu, poblíž města Tübingen, sestavuje a testuje každý rok
400 000 čerpadel a každému přiřazuje vlastní datový záznam s naměřenými hodnotami. Data jsou obsažena v laserem vyleptaném kódu Data Matrix umísťovaném na každý produkt, který čte snímač čárového kódu Cognex DataMan®. Snímač čárového kódu dekóduje informace a přenáší data do firemní sítě, což zajišťuje úplnou vysledovatelnost dílů.

Testování zabezpečuje brzdný výkon

Trvá 40 sekund, než podtlakové čerpadlo dokončí plný okruh na kulatém krokovém stole montážní a testovací buňky společnosti Zeltwanger. Testovací buňka automaticky našroubuje kryt a testuje těsnost čerpadla. Po potvrzení, že všechna těsnění byla namontována a těsnicí kroužky jsou neporušené, se čerpadlo připojí k servořízenému pohonu pro testování. Podtlakové čerpadlo je testováno v různých rychlostních rozsazích s měřením krouticího momentu a tlaku, podstupuje hydraulickou zkoušku tlaku oleje a průtokovou zkoušku s olejem při provozní teplotě. Jestliže čerpadlo všechny testy absolvuje v pořádku, laserový značkovací systém na ně umístí kód Data Matrix s naměřenými hodnotami a sériovým číslem a prostým textem uvede datum výroby.

Data podporují tvrzení

V dalším kroku snímač čárového kódu DataMan skenuje nově vyleptaný kód Data Matrix a ověřuje, zda je výsledek čtení 100% spolehlivý. Výsledkem čtení jsou naměřené hodnoty jako celek. Tento krok zajišťuje, že je možno naměřené hodnoty správně přiřadit ke každému produktu po dobu jeho životnosti.

Snímač čárového kódu DataMan kontroluje, zda jsou v kódu obsažena všechna požadovaná data z předchozích testovacích kroků a že jsou čitelná. Jsou-li všechny informace rozpoznány a díl vyhovuje, podtlakové čerpadlo bude uvolněno do další fáze. Jsou-li informace nepřesné, díly budou vyřazeny a operátor na ně nalepí samolepku informující o nutnosti následné nápravy.

Výkon definující standard

Začlenění hodnot z testování do kódu Data Matrix a ověření, zda jsou čitelné a uloženy pro účely vysledovatelnosti, dává společnosti Zeltwanger Automation velkou sebedůvěru a zajišťuje procesní spolehlivost. Snímač čárového kódu DataMan poskytuje osvětlení, snímkovací systém a procesor v malém kompaktním integrovaném krytu s možností průmyslové konektivity. Dokonce i v omezených prostorách s nepříznivými okolními podmínkami poskytují snímače čárového kódu DataMan vysoké rychlosti přesného čtení kódů 2D DPM (Direct Part Mark) Data Matrix.

V konečném procesním kroku odesílá nová montážní a testovací buňka společnosti Zeltwanger data obsažená v kódech Data Matrix do bránového počítače PC vybaveného dvěma síťovými kartami. Tímto způsobem je provoz buňky oddělen od sítě zákazníka. V případě chybových hlášení mohou servisní pracovníci společnosti Zeltwanger přímo zasáhnout pomocí řízení přes vzdálený server bez nutnosti procházet systémem zákazníka, čímž se minimalizuje délka odstávky.

Společnost Cognex

Společnost Cognex Corporation navrhuje, vyvíjí, vyrábí a uvádí na trh systémy počítačového vidění a průmyslové systémy snímání ID kódů neboli zařízení, která dokážou „vidět“. Společnost Cognex je světovým lídrem v oblasti počítačového vidění a průmyslového snímání ID kódů. Její systémy počítačového vidění a snímání ID kódů se využívají po celém světě, a to v celé řadě inspekčních, identifikačních a naváděcích aplikací v rámci výrobního a distribučního procesu. Klíčovými trhy jsou automobilový průmysl, výroba potravin a nápojů, farmaceutický průmysl, logistika a výrobci OEM. Společnost Cognex má sídlo ve státě Massachusetts (USA) a regionální zastoupení a distributory po celé Severní Americe, Evropě, Asii či v Latinské Americe. Také ve východní Evropě rozšiřuje společnost Cognex svou lokální přítomnost a nyní nabízí technickou podporu a školení v učebnách svých zastoupení v polské Vratislavi (Wrocłav) a maďarské Budapešti. Další podrobnosti naleznete na webové stránce společnosti Cognex na adrese www.cognex.com.

Kontakt na prodejce:
Pavel Sejček, Sales Engineer Czech Republic,
info.cz@cognex.com
Jan Kučera, Sales Engineer Slovakia,
info.sk@cognex.com