Specializovaná maziva a chemikálie pro elektroniku, automobilový průmysl, letectví, komunikace a další odvětví průmyslu

Před více než 60 lety firma ELECTROLUBE vyvinula první specializované oleje a tuky ke snížení opotřebení kontaktů a zlepšení elektrické účinnosti v přepínačích. Tato kontaktní maziva se stala prostřednictvím neustálého technického vývoje a testování průmyslovým standardem. Kontaktní maziva ELECTROLUBE používají přední automobiloví výrobci k tomu, aby zajistili mnohaletý bezporuchový a co nejekonomičtější provoz nejnovějších hybridních a plně elektrických vozidel i nejmenších sériově vyráběných rodinných sedanů. Electrolube  aktivně zkoumá nové technologie a nové materiály z důvodu stále postupující progrese na automobilovém trhu, zejména tam, kde je kladen důraz na vyšší specifikace a cíle , které musí být splněny. Filozofie kvality a efektivity firmy Electrolube je součástí celého rozsahu výrobků, jako jsou  krycí laky a povlaky, zalévací a pouzdřící hmoty, teplovodivé materiály a kontaktní tuky. Tyto produkty byly vyvinuty tak, aby splňovaly náročné požadavky na letecké, vojenské, lékařské a námořní aplikace. MIL-Spec a obranné standardy tvoří základ požadavků na výrobky, které musí odolávat rozpouštědlům, mořské vodě, vlhkosti, vibracím a tlaku.

Tlumící maziva

Nejdůležitějším úkolem mazacích tuků  je ochrana před opotřebením a korozí. Tlumící maziva jsou materiály, které ekonomicky řídí volný pohyb a hluk v mechanických částí a zároveň umožňují  "kvalitní pocit" z mechanického ovládání systémů. Při použití současných typů vodivých materiálů, zvyšují spolehlivost a životnost těchto komponentů, zabraňují korozi a opotřebení například senzorů, přepínačů, potenciometrů a konektorů.

Konektory  pro automobilový průmysl

Kontaktní  maziva jsou používány ve velké míře  pro konektory.

Konektory používané v automobilovém průmyslu byly často postiženy tzv. "vibrační korozí". Statické kontakty (konektory) také trpí mechanickým opotřebením, které nemusí být na první pohled zřejmé. Tento jev se vysvětluje skutečností, že jsou konektory a uzavřené kontakty vystaveny malým amplitudám pohybů způsobených např. změnami  teploty. Tyto malé pohyby jsou známé jako "frettage". Vzhledem k tomu, že kontaktní plochy jsou vystaveny působení tření kovových a prachových částic, může dojít porušení  pokovených povrchů. To vystavuje základní kov kontaktu účinkům oxidace a opotřebení. Navíc mohou oddělené kovové částice způsobit přechodový  přenos signálu a nakonec  selhání kontaktu.

Spínač ošetřený kontaktním tukem podléhá mnohem méně mechanickému opotřebení a mazivo zároveň usnadňuje hladký pohyb. Tření je tedy nutné výrazně snížit a to prodlužuje životnost spínače a jeho elektrické účinnosti. Taková zlepšení jsou nesmírně důležitá  vzhledem k  splnění požadavků na energetickou účinnost dnešních vícepalivových, hybridních a elektrických vozidel.

Ačkoli jsou stále nejpoužívanější pocínované a postříbřené kontakty, pozlacené kontakty jsou také patrné v některých typů konektorů. Zlato je měkký materiál a může ho také poškodit vibrační koroze. Opět je možné vyřešit tento problém použitím  správného typu kontaktního maziva Electrolube. Výrobci automobilů musí také vzít v úvahu síly potřebné pro vložení a vyjmutí konektorů. V těžko dostupných oblastech, například pod kapotou, může rozpojení konektorů větší silou způsobit jeho  poškození nebo zranění obsluhy.  Kontaktní maziva, a to zejména na bázi  fluoroetheru, mají výjimečnou schopnost redukovat  sílu potřebnou pro spojení, nebo rozpojení konektoru.

Spínače pro vysoké hodnoty proudu  (výskyt  el. oblouku)

U kontaktů  neošetřených elektromazivy, může dojít k většímu  jiskření, nebo výskytu el. oblouku.Jiskření je destruktivní, protože generuje teplo, což způsobuje finálně výskyt oxidů. S větším zatížením kontaktů se tento výskyt oxidů  zvyšuje a zapřičiňuje tvorbu vedlejších žíravých produktů, které jsou tvořeny se vzdušnou vlhkostí. Tyto příčiny koroze povrchu mohou  zničit povrch zlacených  kontaktů. Ionizace vzduchu a souvisejícího zvýšení teploty způsobuje přenos kovu mezi kontakty, což má za následek vznik "vrcholů  a kráterů" což je další problém nalezený u silových kontaktů. Problém oblouku je prohlubován v "zapínacích a rozpínacích" přepínačích, kde obvod, pokaždé když se spojí nebo rozpojí, tak  dochází  k tomu, že se  kontakty mohou  odrazit několikrát mezi sebou, než dojde ke konečnému spojení, nebo rozpojení. To vytváří problémy, které byly diskutovány dříve a proudový spoj dává špatný poměr signálu k šumu. Tento problém se v takové míře nevyskytuje u přepínačů ošetřených kontaktními mazivy,  kde  mazivo vyplňuje vzduchovou mezeru mezi kontakty, brání vzniku elektrického oblouku, který vytváří stoupající teplotu kontaktu  a následně elektrokorozi. Vyloučení vzduchu z povrchu kovových kontaktů, odstraní tvoření izolačních oxidů na povrchu kontaktu. Kontaktní  maziva také vytvářejí měkou vrstvu na povrchu kontaktu, která  tlumí jejich odrážení.

Střední proudy - přepínače/kontakty

Tyto typy spínačů se liší v typu materiálů podle požadovaného použití. Aplikovaná maziva v těchto spínačích musí být kompatibilní s typicky více citlivými plasty a elastomery. Při pohledu mikroskopem na povrch kontaktů, odhalíme vznik "špiček a sedel" na povrchu. Když se kontakty spojí, dotknou se vlastně jen těmi špičkami na povrchu. Plocha, kterou prochází proud , je tedy mnohem menší, než by se zdálo. Vzhledem k tomu, že se proud přenáší jen zlomkem povrchu, je tak teplo soustředěno na velmi malou plochu. To způsobuje vznik vysokých vrstev oxidu, který vytváří přechodový odpor. Čím více se odpor zvyšuje, tím se více energie se  přemění v teplo a vede k další oxidaci. Tento opakující se efekt vytváří  tzv. "horké skvrny" snižuje účinnost přepínače a časem může způsobit úplné selhání a dvě plochy kontaktu se svaří. Aplikace kontaktních maziv Electrolube  tento problém řeší. Tenký mazací film dramaticky zvyšuje efektivní plochu kontaktu a vyplňuje  mezery  vytvořené  na nerovném povrchu. Kontakt přepínače má tak větší styčnou  plochu a dojde tak k zamezení tvorby  "horkých skvrn"  a odpor zůstává nízký a stabilní.

Malé el. proudy  -  nf spínače/kontakty

Spínače pro malé el. proudy a jejich kontakty jsou obvykle vyrobeny s nejcitlivějších kovů a plastů. I zde je vyžadován nejlepší elektrický výkon a kompatibilita, kterou zajistí jen použití vhodných kontaktních maziv. Kontaktní tuky ELECTROLUBE jsou používány i na aplikace s vysokými nároky na přenos  kvalitních audio a video signálů. Aplikace těchto maziv zabraňuje korozi těchto kovových rozhraní, a zajišťuje přenos signálů s velmi nízkou úrovní elektrického šumu a velkou stabilitou.

Senzory a potenciometry

Potenciometry vyžadují použití nízkoviskózních  základových olejů, které nepoškozují a udržují jejich uhlíkovou vrstvu mechanicky i elektricky. Vzhledem k tomu že v těchto součástkách nalezneme jen velmi  nízké  přítlačné síly mezi kontaktem  a odporovou vrstvou, nelze použít maziva  s vysokou viskozitou, která  by  tuto nízkou přítlačnou sílu narušila. Zde používaná  fluoridovaná  maziva mají vynikající kompatibilitu s plasty  a odolnost proti rozpouštědlům.

Maziva pro neelektrické aplikace v automobilovém průmyslu

Vnitřní součástky zařízení automobilu vyžadují  mazání v mnoha kombinacích, například, kov/kov (zámky dveří, střešní okno, atd.), plast/plast (převodová kola stěračů, stahování oken, držáky nápojů, rukojeti, atd.) a plast/kov (mechanismy zamykání, atd). Každá aplikace vyžaduje určitý mazací tuk, který poskytne charakteristické tlumení volného pohybu a hluku. Firma ELECTROLUBE tyto tlumící maziva nabízí konstruktérům na jejich cestě ke kvalitě a ekonomice výroby.

www.ulbrich.cz

Ve České republice zastupuje výrobce těchto kontaktních tuků firma Ulbrich Hydroautomatik s.r.o.
Obraťte se na nás s řešením vašich aplikací v autombilovém průmyslu a my vám navrhneme optimální technologický postup při použití adekvátních produktů Electrolube .