Strojírna Brück AM zvýšila tržby o polovinu a čeká další růst

Díky promyšlené investiční politice podnik ze Zámrsku patří k nejmodernějším a technologicky nejlépe vybaveným strojírenským provozům v České republice.

Ve své historii rekordní obrat 845 milionů korun zaznamenala loni strojírenská společnost Brück AM v Zámrsku na Orlickoústecku. V porovnání s rokem 2010, kdy tento přední výrobce speciálních otočných a potrubních spojení utržil 557 milionů korun, to představuje 52procentní navýšení. Informoval o tom jednatel firmy Luboš Malý s tím, že v roce 2011 Brück AM vykázal zisk 6 milionů korun. Loňský export dosáhl 736 milionů korun a na celkových tržbách podniku se podílel 87 procenty. Kromě Německa vývoz směřoval do řady zemí všech kontinentů. 'Aktuálně hledáme co nejefektivnější formu zastoupení na ruském trhu, kde chceme založit vlastní společnost. Vedle spolupráce s agenturou CzechTrade sbíráme informace a zkušenosti českých podniků, které už v tomto perspektivním teritoriu působí, 'říká Luboš Malý.

S navýšením hlavních ekonomických ukazatelů Brück AM počítá i letos. Zisk firmy by měl vzrůst na 50 milionů korun a celkový obrat podle odhadu stoupne na 900 milionů korun s téměř 90procentním podílem vývozu. Podle jednatele společnosti je však roční plánování v posledních třech letech, kdy převládají krátkodobé zakázky, hodně složité a nejisté. 'I dnes z pohledu zakázek vidíme maximálně na jeden kvartál dopředu. Konečně roční výsledky by tak oproti plánu mohly být odlišné,' vysvětluje Luboš Malý. V době, kdy ve světě vyrobní kapacity vysoce převyšují potřeby a trh zaznamenává vykyvy, v Zámrsku operativně přijali řadu opatření k pružnému snižování vnitřních nákladů a k posilování efektivity provozu. Od června také přistoupili k dočasnému snížení pracovní doby na 80 procent, o propouštění zaměstnanců však ve firmě v žádném případě neuvažují.

'Tyto krátkodobé kroky jsou nepříjemné, ale nezbytné pro udržení prosperity. Letošní plán považujeme za reálný také proto, že jsme ho postavili na zkušenostech z minulých velmi nestabilních let globální recese,' konstatuje Luboš Malý s odkazem na dramatický rok 2008, kdy Brück AM zaznamenal až 70procentní propad zakázek. O rok později se ocitl v červených číslech a o práci postupně přišlo 260 z tehdejších 400 zaměstnanců. Díky opatřením managementu ve výrobní, obchodní a dalších oblastech však už v polovině roku 2010 mohla firma nabírat pracovníky zpět a hospodaření završila v kladných číslech.

Brück AM, s.r.o., byla založena v roce 1993 a výrobu v Zámrsku u Vysokého Mýta zahájila o dva roky později. Podnik zaměstnává zhruba 270 lidí a je nejvýznamnější evropskou pobočkou německé rodinné firmy Brück GmbH z Ensheimu. Mateřská společnost má 85letou strojírenskou tradici a bohaté zkušenosti například s dodávkami pro vesmírný program Ariane, plynovod Nord Stream nebo pro vodovodní síť v New Yorku.

Brück Am ze Zámrsku patří k nejmodernějším a technologicky nejlépe vybaveným strojírenským provozům u nás. Mimo jiné disponuje největší koncentrací karuselových soustruhů v České republice a zhruba 80 procent CNC strojů je vybaveno magnetickým unínáním obrobků. V počtu těchto systémů na pracovníka Brück AM drží evropský primát. Produkty strojírny jsou nejrůznější součásti rotačního charakteru s využitím v energetickém a petrochemickém průmyslu, ve stavebnictví, dopravě, potravinářství či farmacii. Hlavními zákazníky jsou německý Liebherr, holding IMO nebo francouzská pobočka největšího světového producenta valivých ložisek SKF ze Švédska. U většiny zahraničních odběratelů, včetně firmy GE Power, český podnik prošel zákaznickými audity a stal se jejich schváleným dodavatelem.

Výkony společnosti Brück AM pozitivně ovlivňují dlouhodobé a promyšlené investice do modernizace a rozšiřování výroby. Jasně nejnáročnějším projektem v historii firmy byla výstavba vlastní kovárny, kterou v Zámrsku jako nejmodernější provoz svého druhu v Evropě spustili koncem roku 2009. Náklady ve výši téměř 750 milionů korun český podnik z poloviny hradil z vlastních zdrojů, zbytek financoval bankovním úvěrem. Investiční projekt výstavby nové kovárny v Zámrsku získal podporu Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky ve formě rozhodnutí MPO o příslibu investičních pobídek, čímž se zařadil mezi regionálně i národně nejvýznamější investice současnosti.

'Týdně v kovárně vyrobíme zhruba 600 tun výkovků. Jako jediní v České republice a jedni z mála ve východní Evropě technologii rozválcování zpracováváme až šestitunové výkovky. Pro většinu zákazníků je zásadní to, že i tak velké výkovky jsme schopni podle požadavků a pod jednou střechou následně dále obrábět,' zdůrazňuje Luboš Malý. Brück AM má uzavřený výrobní cyklus a disponuje uceleným řetězcem více než 70 výrobních zařízení pro řezání, lisování, válcování, tepelné zpracování a mechanické obrábění. Dodává tak špičkové a co nejkomplexnější výrobky s nejvyšší přidanou hodnotou.

Zájem o služby strojírny v Zámrsku začínají čím dál více projevovat významní tuzemští odběratelé z energetiky, farmacie, pivovarnictví, dopravy, těžkého strojírenství a z dalších oborů. 'Většina z nich doposud výkovky a speciální díly odebírala v zahraničí. Dnes se obracejí na nás, protože s know-how naší mateřské společnosti jim nabízíme špičkové produkty v německé kvalitě za české ceny,' říká Luboš Malý. Výhodné pro tyto zákazníky jsou také úspory v logistice oproštěné od dřívějších celních poplatků a vysokých přepravních nákladů. Brück AM navíc dokáže i složité zakázky s přidanou hodnotou obrábění vyrobit v krátkých lhůtách do šesti týdnů. Díky komplexnímu technologickému vybavení je firma také zajimavým odbytištěm například pro společnosti Vítkovice Heavy Machinery, Moravia Steel v Třinci a pro další české ocelárny.

Stávající technologie Brück AM průběžně doplňuje. Aktuálně v provozu tepelného zpracování k dosavadním čtyřem instalovali další dvě pece v celkové hodnotě 20 milionů korun. Za 40 milionů také nakoupili již druhý unikátní karuselový soustruh s magnetickým upínáním, který pro Brück AM na zakázku vyrobili ve společnosti TOS Hulín.

'Podobné investice nám při opracování umožňují dosahovat maximálních přesností i u ocelových obrobků o hmotnosti až 25 tun a průměru až 3,6 metru. Jako renomovaný výrobce komponentů pro velkorozměrová ložiska a kompaktních otočí jsme náš sortiment rozšířili také o dodávky ložiskových věnců z mosazi,' konstatuje jednatel společnosti Luboš Malý. Od poloviny loňského roku navíc Brück AM disponuje vlastní zkušebnou pro testování a certifikaci výkovků. Do špičkových technologií pro přípravu a zkoušení vzorků v Zámrsku investovali asi 40 milionů korun.

Služeb moderně vybavené laboratoře mohou využívat zákazníci externích firem k ověření vlastních materiálových vzorků.

www.brueck.cz