Technika čtvercových pólů umožňuje zvýšení produktivity při povrchovém broušení

Magnetické upínací desky s paralelními, čtvercovými a radiálními póly SCHUNK MAGNOS zaručují při brousicích aplikacích spolehlivé upnutí obrobků, rychlou výměnu obrobků a zvláště efektivní procesy. Tím umožňují například desky se čtvercovými póly pro broušení SCHUNK MAGNOS, ve srovnání s konvenčními řešeními s technikou paralelních pólů, zvýšení produktivity až o 200%.

Amortizace desek se čtvercovými póly pro broušení fy SCHUNK trvá u broušení na plocho krátkou dobu.

Tak velký efekt je možné získat díky pohyblivým pólovým nástavcům, které zajišťují homogenní upnutí bez deformací. S nimi lze brousit ploché obrobky na mikronově přesnou rovinnost a rovnoběžnost na jedno upnutí. S technikou čtvercových pólů MAGNOS není již potřeba díl několikrát přebrušovat, opakovaně upínat nebo náročně podkládat. Aby bylo možné přizpůsobit silový účinek kompenzačních magnetických upínacích desek individuálně na každý obrobek, jsou desky standardně vybaveny regulací upínací síly. Speciální konstrukce magnetické desky umožňuje dokonce obrábění kalených obrobků a jejich následné snadné sejmutí z desky. Desky se čtvercovými póly pro broušení MAGNOS s pohyblivými pólovými nástavci jsou vhodné především pro broušení na plocho velkých ploch tenkých obrobků od tloušťky materiálu 4 mm. Díky rozměru pólů 32 x 32 mm mohou být i malé nebo úzké díly upnuty bez deformací. V případě potřeby lze desky se čtvercovými póly upnout jako doplňujicí upínací řešení na stávající desky s paralelními póly. Jejich monoblokové provedení zaručuje vysokou stabilitu a tuhost, čímž se minimalizují vibrace a zlepšuje se kvalita povrchu. Pro správné bleskové umístění obrobku mohou být namontovány do bočních závitových otvorů přídavné dorazy. Upínací desky se čtvercovými póly pro broušení SCHUNK MAGNOS jsou k dispozici ve 12 standardních velikostech. Lze dodat i další individuální rozměry.