ULBRICH – hydraulika šitá na míru

Hlavní prioritou firmy Ulbrich v tradičním vývoji a výrobě hydraulických systémů a strojů, jsou řešení určená přesně specifikovanému účelu, a která jsou sladěna s příslušnými technickými požadavky jednotlivých zákazníků.

Hydraulické válce

Kromě standardních řad hydraulických válců můžeme nabídnout celou řadu speciálních provedení a konstrukcí. V první řadě jsou to modifikace různých upevnění a úprav rozměrů pro konkrétní aplikaci u zákazníka. Dále pak jsou to speciální konstrukce pro vyšší provozní tlaky a provedení se speciálními povrchovými úpravami (včetně komplet nerezového provedení). Vrcholem nabídky jsou válce s vestavěnými snímači polohy a tlaku, a modifikace s integrovanými řídícími proporcionálními ventily a akumulátory.

Hydraulické agregáty a systémy

Našim zákazníkům jsme schopni nabídnout jak jednotlivé komponenty, tak pomoc a zajištění kompletního řešení. Počínaje spoluprácí a návrhem ve fázi vývoje a projektu zařízení, tak i vlastní dodávku hydraulického agregátu, akčních členů a pomocných pohonů včetně elektroovládání a řídicího systému. Nakonec provedeme montáž potrubních rozvodů a oživení celého zařízení.

Inteligentní lisy

Tyto lisy jsou využity především tam, kde při procesu výroby a při vysokých nárocích na kvalitu, musí být jednotlivé pracovní postupy řízené v dané toleranci přesně kontrolovány a dokumentovány. Naše Ulbrich hydraulické a Janome elektrické montážní a kontrolní lisy splňují nejvyšší výrobní i kvalitativní nároky, a to hospodárně a cenově výhodně. Vznikají tak zařízení, kde základem je použití hydraulického válce s vestavěným snímáním polohy a síly, hydraulický agregát doplněný potřebnými řídícími a proporcionálními ventily, a řídicí systém pro řízení celého procesu, včetně vyhodnocení a archivace dat.

help me do my homework
Vysokotlaká hydraulika

V hydraulických obvodech nejrůznějších strojů a zařízení nacházejí stále větší uplatnění hydraulické násobiče tlaku. I my jsme schopni vyjít našim zákazníkům vstříc a nabídnout řešení s použitím multiplikátorů miniBooster™. Použití násobiče zvyšuje hospodárnost ve větších hydraulických systémech s centrálním zdrojem tlaku, stejně tak jako v běžných hydraulických obvodech, kde umožňuje dodávku oleje dvoustupňovým způsobem (velký průtok od čerpadla a rychlý chod válce a navýšení koncového tlaku pomocí vřazeného násobiče). Nasazení násobiče tlaku je vhodné například při upínání, ražení a pro vysokotlaké nářadí. Použití násobiče nachází uplatnění též při inovaci starších systémů lisů a jiných strojů, kde při zachování stávajících hydraulických agregátů umožňuje jednoduchým doplněním násobiče rozšířit je o vysokotlakou funkci. Při malých rozměrech násobičů pak můžeme získat vysoký výkon za příznivou cenu.

Vaše přání platí

Jako firma s velkými znalostmi v hydraulice, elektronice a stavbě strojů si klademe za cíl vytvářet taková zařízení za použití nejmodernějších technologií, která našim zákazníkům umožní dosáhnout vyšší produktivitu a zajistí větší konkurenceschopnost.

Ing. Josef Bouška
www.ulbrich.cz