Unikátní projekt sekvence ve společnosti Robert Bosch

Aimtec spolupracuje v budějovickém závodě Robert Bosch na zlepšování sekvencování velkoobjemových dílů na výrobní linku

Plzeň, 26. listopadu 2012 – Společnost Robert Bosch, spol. s r.o. zlepšuje sekvenční zásobování výrobní linky na speciální nádrže. Díky řešení DCIx JIT od firmy Aimtec půjdou velkoobjemové komponenty na linku přímo z nákladních vozů dodavatele. Objednávání bude probíhat na základě aktuálního plánu výroby (heijunky) v DCIx JIT. Přínosem řešení je zvýšení průchodnosti výroby, minimalizace zásob materiálu a snížení nákladů na případnou manipulaci a lidské zdroje.

Sekvenční dodávky mezi Tier 2 a montážní linkou Tier 1

Robert Bosch doplňoval výrobní linku na speciální produkty v sekvenci z externího skladu.  Jedná se o nádrže na kapalinu Ad-Blue, která se u dieslových motorů vstřikuje do výfukových plynů. V důsledku dalšího zlepšování se společnost Robert Bosch rozhodla sklad na některé rozměrově náročnější komponenty výrobku nevyužívat a nechat si je dodávat od společnosti Kautex přímo na výrobní linku z nákladního vozidla. Je proto nutné zajistit, aby již v kamiónu byly komponenty správně poskládané v JIT módu a odebíraly se rovnou na výrobní linku. S tímto úkolem pomůže v projektu plzeňská firma Aimtec, která se specializuje na včasné a spolehlivé dodávky mezi Tier 1 automobilovými dodavateli a finálními výrobci automobilů v režimu JIT. Řešení u zákazníka Robert Bosch je obdobné s tím rozdílem, že dochází v nastavení sekvenčních dodávek mezi Tier 2 automobilovým dodavatelem a montážní linkou Tier 1 dodavatele. V České republice se tak z tohoto pohledu jedná o ojedinělý koncept.

Přínosy nového JIT řešení

Nové řešení dodávek ve společnosti Robert Bosch bude mít za následek větší průchodnost výroby, minimální zásoby materiálu, nižší náklady na manipulaci s materiálem a práci s lidskými zdroji. Zásadní přínosem je, že společnost Robert Bosch ušetří výrazné náklady na pronájem nebo koupi nových skladových prostor, kde by musela velké díly uchovávat. Projekt ve společnosti Robert Bosch v Českých Budějovicích byl zahájen na začátku října 2012. Jeho ukončení je plánováno v první polovině ledna 2013.

Robert Bosch

Stuttgartský koncern Robert Bosch GmbH zaujímá tradičně přední místo mezi světovými dodavateli do automobilového průmyslu. V Českých Budějovicích byla založena dceřiná společnost Robert Bosch v roce 1992. Výrobní program tvoří čerpadlové nádržové moduly, sací moduly, víka hlav válců a elektronické plynové pedály. Odběrateli jsou významné evropské, japonské, asijské a jihoamerické automobilky, např. BMW, VW, Audi, Mazda, Mercedes, Honda, Nissan, Fiat, DaimlerChrysler. Společnost využívá podnikový informační systém SAP.

AIMTEC a. s.

Společnost Aimtec je technologickou a poradenskou firmou. Zaměřuje se na implementaci největších a nejžádanějších softwarových produktů dostupných na světovém trhu informačních technologií. Je rovněž tvůrcem vlastních softwarových nástrojů, které vznikají ve vývojovém centru společnosti. Řešení společnosti Aimtec plně pokrývají potřeby zákazníků a splňují specifické oborové požadavky v příslušném segmentu. Již patnáct let je Aimtec partnerem významných výrobních, logistických a obchodně-distribučních organizací. Aimtec je také obchodním partnerem SAP, IBM a Microsoft. Je také držitelem certifikátu řízení jakosti ISO 9001:2008. V minulém roce byl Aimtec největším českým dodavatelem SAP pro malé a střední firmy.

Více informací naleznete na www.aimtec.cz.