V kontrole autodílů převládají kontaktní měřicí metody

Je to dáno nejen tradicí, ale i výhodnými vlastnostmi odměřovacích systémů s indukčnostními diferenciálními snímači. Tyto snímače jsou dnes nejčastěji používaným měřicím prvkem v provozní kontrole autodílů a navíc rychle vytěsňují ze starých měřidel číselníkové úchylkoměry. Je však řada případů, kde jsou bezkontaktní optické metody nezastupitelné, viz např. Automobil Industry 1/2012. Tento příspěvek je ale zaměřen ryze na kontaktní metody.

Základní trendy v kontrole autodílů

Již několik let striktně platí:

  • na montážní linku automobilu nesmí přijít zmetek
  • preferuje se 100% kontrola součástek přímo ve výrobním procesu
  • přesnost nových kontrolních zařízení musí být na úrovni stávající laboratorní techniky
  • rychlost kontroly je nutno sjednotit s taktem výrobní linky autodílů
  • zkontrolovat se musí co největší část funkční plochy.

Toto „patero“ se stalo zákonem pro vývojáře nové měřicí techniky, ale i pro pracovníky řízení jakosti.

Realizace

Kontrola prováděná dosud laboratorními přístroji se bude rychle přesouvat do výrobního procesu a výrazně posílí význam provozní měřicí techniky, řešené většinou zakázkově menšími specializovanými firmami. V ČR k nim patří např. brněnská společnost MESING, která je přirozeně aktivním propagátorem výše uvedeného patera a zákazníkům dodává zakázková měřicí zařízení s kontaktními i bezkontaktními měřicími metodami.

Za účelem maximálního zkrácení dodacích termínů i servisních zásahů si firma vyvíjí různé vysoce přesné atypické prvky pro rotační a přímočarý pohyb a nejnověji i speciální indukčnostní snímače pro provozní podmínky sama.

Indukčnostní snímače a prvky

Tvoří základ zakázkové měřicí techniky MESING. Donedávna byly i do provozní techniky nasazovány ve Švýcarsku velkosériově vyráběné snímače, určené původně pro laboratorní účely, které se vyznačovaly vysokou přesností, ale i vysokou cenou. Jejich životnost v tvrdých provozních podmínkách byla ale malá. Proto MESING zahájil vývoj speciálních levných, dostatečně přesných a do provozních podmínek vhodných snímačů. Tyto snímače odpovídají citlivostí standardu Tesa Compatible, který platí v automobilovém a ložiskovém průmyslu ve střední Evropě včetně Německa a Švýcarska. Problémem kontaktního měření zejména součástek z některých Al-slitin, ale i s tvrdými povrchy, bývají i měřicí doteky a MESING proto nově ověřuje kulové a břitové doteky z monokrystalických diamantů.

MESING si pro svá zařízení vyvinul i sadu speciálních a vysoce přesných přímovodů a vřeten. Tato zařízení jsou nasazována v případě, že zejména přesnostně nevyhoví prvky dodávané jejich sériovými výrobci.

Provedení měřicích zařízení Mesing

Příklady kontaktních měřicích zařízení jsou na obrázcích 1 až 5.

Doplňkové údaje

Vývoj některých prvků a snímačů je v MESING řešen za účinné grantové podpory MPO v projektech FRTI 1 / 241 a FRTI 2 / 705.

 
MESING, spol. s r.o.
Šámalova 60a, 615 00 Brno
tel. +420 545 426 211
jan.kur@mesing.cz
michal.chamrad@mesing.cz