Veletržní duo intec a Z: povinný termín v kalendáři kovozpracujícího průmyslu

14. odborný veletrh obráběcích strojů, nástrojářských a jednoúčelových strojů

12. mezinárodní subdodavatelský veletrh

Od 26. února do 1. března 2013 bude výstaviště v německém Lipsku plně ve znamení strojírenských veletrhů intec a Z. Během čtyř dnů konání se na této dvojici veletrhů bude vše točit kolem inovací a aktuálního vývoje na poli obráběcích strojů a subdodavatelského průmyslu. Na tomto v pořadí kalendáře roku 2013 prvním velkém evropském setkání branže kovozpracujícího průmyslu bude vystavovat celkem na 1.400 vystavovatelů z 20 zemí. Česká republika bude mít jednu z největších mezinárodních účastí.

Kombinace veletrhů intec a Z nabízí řadu výhod: tématicky se oba veletrhy ideálně doplňují a oslovují stejné cílové skupiny, zejména obecné strojírenství, automobilový průmysl a výrobu dopravních prostředků a další obory. Dr. Deliane Träber, sekční ředitelka společnosti Leipziger Messe, k tomu podotýká: „Jako veletržní duo máme velmi široký záběr a předvádíme technologie a techniku pokrývající kompletní výrobní řetězec v kovozpracujícím průmyslu. To je stejně přesvědčivý argument jak pro vystavovatele, tak pro návštěvníky.“

Na intecu stejně jako na Zuliefermesse budou v roce 2013 k ústředním tématům patřit optimalizace výrobního procesu a efektivní nakládání se zdroji. Zejména při zpracování nových druhů materiálů z toho plynou zvláštní nároky na obráběcí stroje i subdodavatelský průmysl.

Dva odborné veletrhy plné synergie

Každý z veletrhů nabízí svůj vlastní profil a specifické zaměření. Do oborového spektra veletrhu intec patří stroje pro výrobu nástrojů, speciální a jednoúčelové stroje a přípravky, nástroje, nástrojové systémy, stejně jako obráběcí centra či laserové obráběcí systémy. Mezi vystavovateli jsou firmy s celosvětovou působností, firmy střední velikosti ale také vyložení specialisté na kompletní řešení individuálních výrobních požadavků zákazníků.

Tématickým těžištěm veletrhu Z jsou subdodávky pro jmenované cílové skupiny, ale také další průmyslové obory jako třeba zpracování plastů. Nomenklatura sahá od polotovarů, dílů a komponentů přes kompozitní materiály a mechatronické systémy až po technologie a služby pro vývoj a výrobu stavebních částí. Veletrh Z dlouhá léta úspěšně rostl a vydobyl si v evropském kontextu pevnou pozici jako jeden z mála speciálně na subdodavatele orientovaných veletrhů.

Veletržní duo má silně výrazně mezinárodní charakter, což se týká zejména Zuliefermesse. K tomu říká Kersten Bunke-Njengué, projektová ředitelka veletrhů intec a Z: „U Zuliefermesse činí podíl mezinárodních vystavovatelů již léta více než 30 procent, přičemž přibližně polovina z nich přijíždí z východní Evropy. V těchto zemích je veletrh Zuliefermesse velice známý. A Česká republika vždy představila jednu z největších expozic, podobně jako Polsko či Rumunsko.“ V roce 2013 organizuje Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky opět oficiální veletržní účast na veletrhu Zuliefermesse, což českým subdodavatelům nabízí ideální platformu pro představení svých produktových inovací na evropském trhu, a to za velmi výhodných podmínek.

Bohatý rámcový program

Doprovodný rámcový program veletrhů představuje kompletní škálu veletržních témat prostřednictvím celé řady kongresů, přednášek, workshopů a odborných fór. Hlavním tématem zvláštní přehlídky veletrhu intec je zpracování nových druhů materiálů v podmínkách sériové produkce. V rámci veletrhu Z 2013 konaná přehlídka inovací nabízí vystavovatelům široký prostor pro detailní prezentaci výsledků práce svých vývojových oddělení.

V prvních dvou veletržních dnech se konají obchodní setkání CONTACT, která se již stala na těchto veletrzích tradicí. Tato setkání organizuje Průmyslová a obchodní komora Lipsko a evropská poradenská organizace "Enterprise Europe Network" a jsou zaměřena na navázání spolupráce mezi podniky na mezinárodní úrovni. Tato setkání mají pomoci navázat strategická partnerství pro kompletní řešení v rámci globalizace ekonomiky.

www.lipskeveletrhy.cz

Fakta k veletrhům

  • 26.02. – 01.03.2013, Lipsko
  • na 1 400 vystavovatelů
  • podniky z 20 zemí
  • ca. 60 000 m² veletržní plochy
  • odborná fóra k aktuálním tématům a B2B setkání