Víte,jak v krizi zvyšovat obrat a získávat nové zákazníky? Přizvěte k tomu GRUMANT .

Postačí jen trocha času a špetka trpělivosti. Je zjevné, že krize zdaleka neskončila. Kladete si otázku, zda další vlna krize postihne i Vaši společnost? Určitě ano, ale je pouze na Vás do jaké míry a hlavně s jakými důsledky. Každý nese osobní zodpovědnost za společnost a její prosperitu – moře se skládá z kapek. Mnoho lidí a firem bylo krizí zaskočeno. Bohužel i přesto se málokdo poučil. Na globálním trhu působíme již dlouhou dobu a vidíme ve světě přetlak nadbytečných kapacit. Na trhu kovoobrábění zjevně není místo pro neproduktivní subjekty.

Nová vlna krize (spíše recese) určitě bude, ale Grumant očekává další vlnu krize s úsměvem. Naše jistota - více jak 800 spokojených a velmi silných zákazníků, kteří se stejně jako my další vlny krize neobávají. Jsme si vzájemnými partnery a náš úspěch jde ruku v ruce s úspěchem našich zákazníků. Naším cílem je, aby i nadále vzkvétala strojírenská výroba v České republice i na Slovensku a vítězila nad zahraniční konkurencí. My neplýtváme hezkými slovy, ale nabízíme každému jasný plán, jak v krizi nejen obstát, ale ještě i posílit. Následující řádky by Vám to měly více přiblížit.

EU jde cestou umělého „vypouštění páry“ v podobě „nalévání“ miliard do nezodpovědných států, bank a společností. Tyto kroky však zdaleka neřeší zásadní problém nízké produktivity velkého množství podniků a celých národních ekonomik. Proto je třeba říci, co je cesta „z pekla“ i pro české strojírenství. Zásadním faktorem je znásobení produktivity v třískovém obrábění. Zvýšení produktivity se odvíjí od zavedení moderního systému správy procesu a technologie obrábění. Máme ve svých rukou léty zdokonalovaný a skvěle fungující model, podložený jasnými fakty a výsledky. Naši úspěšní zákazníci dosahují až 2x vyšší produktivity v obrábění než jejich konkurenti ze Západní Evropy. Základem toho úspěchu je to, že my svým klientům poskytujeme stálý a rozsáhlý non-stop servis.

V českém průmyslu však stále mnoho firem pracuje tzv. „postaru“. Zaměstnávají spoustu lidí, kteří „řeší výběr nástrojů“ od desítek dodavatelů, tyto nástroje neodborně a svépomocí skládají dohromady a vytváří si vlastní „technologii obrábění“. Následkem tohoto chování je silné zaostávání produktivity některých podniků. Tento způsob práce je nemoderní, neefektivní a pro produktivitu velice škodlivý. Existuje mnoho příčin tohoto stavu:

  • Většinou se dodavatelé nástrojů uchylují k tzv. „úsporným“ praktikám. Otevřeně šidí klientský servis - poskytují pouze obecné a stručné rady, nebo rady neodborné, které jsou pouze „tlumočením“ katalogu. Hlavním motivem těchto obchodníků je dosažení rychlého zisku z prodeje nástrojů, přičemž tyto „prodejce“ nezajímají Vaše problémy s dodanými nástroji. Proto je to model, který nelze akceptovat, model, který přináší jen nadměrné náklady. Jediné, co Vám zde může pomoci, je fakt, že ve svých řadách budete mít „geniálního“ odborníka z oboru technologie třískového obrábění. Vzhledem k dnešní situaci na trhu práce je tyto „mozky“ velice obtížné sehnat. Firmám však nemůže stačit jen vlastnit „chytré hlavičky“, je zde třeba nutná porce poctivosti a loajality k firmě a ne konání „závodů“ ve sbírání dárkových předmětů od desítek dodavatelů.
  • Na trhu práce nejsou, dokonce ani nemohou být dobří a všestranní odborníci na technologii obrábění. Neexistuje systém vzdělávání pro tuto profesi. Každá firma se snaží vychovat si své technology, ale to je předmětem mnohaleté práce a náhody. Může se však stát, že Váš odchovaný odborník „uteče“ za vyšším platem jinam a celá historie se opakuje. Vůbec bych se touto úvahou nechtěl osobně dotknout personálu jakékoliv společnosti. Bohužel stav je takový, že technolog má denně desítky netechnických povinností a není schopen mít aktuální přehled o stovkách novinek z obrábění, jež trh každý den produkuje.
  • Pouze s vlastními technology nelze dosahovat kýžených výsledků. Rodí se podprůměrné výsledky a ty jsou v krizi vražedným faktorem. Vyrábět na hranici rentability je v dnešní době běžnou praxí, protože investoři ze západních zemí požadují tak nízké ceny, že to jinak ani nelze. Takto se rodí cesta do záhuby. Mnoho firem je již dnes na pokraji propasti a nemůžou přežít bez moderního rozvoje své technologie.
  • Mnoho dodavatelů nástrojů se automaticky rovná mnoho zbytečně vázaných peněz v zásobách. Desítky milionů korun je takto bez pohybu zmraženo, vyhozeno v době, kdy otázka peněz je otázkou přežíti. Systém, který nabízí Grumant, nikdy nedopustí tuto variantu.

Výše jsem zmínil jen několik příkladů, jež jsou výsledkem nemoderního systému. My prosazujeme směr moderního systému, který již léta aktivně a úspěšně šíříme na trhu. Pro představu bude lepší uvést konkrétní příklad „zázračné“ proměny jedné nejmenované společnosti. Velice chytrý majitel ryze české firmy měl před dvěma lety začátkem října 2010 značné kapacitní problémy po vzniklé krizi – nestíhal vyrábět a neměl dostatek prostředků na investice. V tuto dobu, zčásti i ze zoufalství, praštil do stolu a předal do správy Grumantu všechny své 4 obrobny po celé České republice. Tento projekt byl oboustranně výhodný. Po naší tvrdé 2 měsíční práci přišly skvělé výsledky a výroba našeho zákazníka stoupla 2,5x a to vše téměř bez investic. Základem bylo nesmlouvavé respektování pevných norem, které jsme vytvořili. Například jedna z provozoven s cca 10 velkými stroji a cca 300 typy obrobků potřebuje nyní k řízení celé své činnosti jen šéfa výroby a sekretářku. Nepotřebují ani technologa, protože vše toto je v šikovných rukách technologů z Grumantu. Dvouletá práce zde přinesla jasná nepopíratelná čísla, která mluví jednoznačně v náš prospěch. Přišli jsme i s dalším nápadem, který by mohl tomuto klientovi zvýšit produktivitu ještě cca o 30 – 40 % bez dalších velkých investic, ale majitel této společnosti mi odpověděl: „ Pane Zakrepo, mně bohatě stačí ten dva a půl násobek kapacit a ty skvělé časové normy na každý díl, co od Vás mám.“ Toto prohlášení, našeho TOP zákazníka, mne osobně velice potěšilo a zdaleka to není ojedinělý případ.

Pojďme si teď shrnout zmiňovaná data. 2,5x vyšší výkon na 10 velkých portálkách a horizontkách (cca 6x2,5m) znamená, že majitel této společnosti ušetřil cca 200mil. Kč. Nemusel investovat do dalších strojů, aby rychle zvýšil svou kapacitu 2,5x. Nemusel zaměstnat dalších 25 – 30 osob pro obsluhu těchto strojů. Nemusel shánět pronájem obrovské plochy o rozloze cca 5500m2 potřebné pro tuto výrobu. To ještě zdaleka není vše. Tento náš velmi vážený zákazník tímto navýšením produktivity vyrobil a prodal cca 2,5 až 5x více svých velmi přesných obrobků. Před naším příchodem zpracovali v této obrobně měsíčně cca 20-50 tun odlitků. Dnes je běžnou praxí 150 – 250 tun. Náklady na výrobu přitom ještě klesly o desítky procent, vzhledem k drastickému snížení času na obrábění každého výrobku. Můžu tedy konstatovat, že zisk se dokonce výrazně znásobil.

Tento náš zákazník nám prokázal velkou důvěru. Majitel společnosti 2 měsíce vedl důsledně a poctivě podnikové porady, kde objektivně a přísně hodnotil splnění všech plánů, které jsme předložili. V dnešní době je tento zákazník na pozici silné společnosti, která má nové, uvolněné kapacity bez investic a obrovský prorůstový potenciál. Také tento příklad ukazuje, proč Grumant nemusí mít strach z žádné další krize. Právě díky takovýmto klientům a projektům. Denně řešíme požadavky na vysokou produktivitu desítek našich zákazníků a stáváme se základem a nedílnou součástí jejich moderního servisního systému. Úspěšní i během krize dokážou být jen ti, kteří mají moderní systém, technologický náskok a vysokou produktivitu.

Co přesně znamená protikrizový scénář z dílny GRUMANTU?

Nabízíme moderní, úsporný a jasný tool-management. Dodavatel, Grumant je odpovědný za projekt „Produktivita“ a jsou předem stanovena jasná pravidla spolupráce a naší záruky.

Personál našeho zákazníka je zaměstnán pouze procesem řízení výroby a neřeší volby nástrojů a řezné podmínky. Mistři ve výrobě neztrácejí čas s listováním v desítkách katalogů, protože je zde Váš Grumant. Máme velmi rozsáhlý sortiment, nízké ceny, non-stop technický servis, online kontrolu požadavků zákazníka, online kontrolu spotřeby nástrojů, skvělý systém toolboxů a jiné. My neseme zodpovědnost za Vaši produktivitu a úspory.

Neustále si kladu otázku, proč by měl být ve strojírenství problém v tom, že se nedá přesně ocenit výchozí stav výkonů a nákladů a poté přesně vypočítat výsledek? My jsme schopni to za jistých kritérií předem vypočítat, výrazně optimalizovat a pak stále garantovat. Pro nás je to letitá rutinní práce, kterou je potřeba zavést pro všechny podniky na našem trhu. Bohužel pro mnoho společností je tento pojem neznámý a zní spíše jako hezká pohádka. Máme zkušenosti a tvrdíme, že našich více jak 800 zákazníků dosahuje výrazně lepší úrovně produktivity než ti, kteří takzvaně „kutí“ postaru. To, co Grumant nabízí, se může tvářit až moc jednoduše a první dotaz skeptika by zněl: „Proč toto nenabízí jiná firma na trhu, a v čem je Grumant tak výjimečný?“ Odpověď je jednoduchá. Máme výsledky, máme důkazy. To čemu se věnujeme, 100% funguje právě a pouze nám a to z mnoha dílčích důvodů, které jsou předmětem našeho firemního KNOW-HOW. Lepší by bylo popsat, co čeká zákazníka, pokud se s námi vydá na společnou cestu k úspěchu.

Jaký postup nabízíme?
  • Udělejte si na nás cca 1 hodinu čas. Rádi bychom Vám prezentovali možnosti, které jsme schopni Vám nabídnout.
  • Nechte nás udělat stručný audit Vaší technologie obrábění, který nezabere déle než 3 hodiny.
  • Potřebujeme mít jasná a objektivní čísla k tomu, abychom v naší „technologické dílně“ nechali vzniknout jasný projekt na míru, který bude obsahovat přesná čísla a přesný vývoj, který Vám Grumant nabízí.
  • Nechcete riskovat změny v celé výrobě? Poskytněte nám jeden z mnoha Vašich strojů a my na tomto stroji sestavíme mini-model, kde uvidíte jasné a výrazné změny. Na tomto základě jsme pak schopni doporučit systém změn v technologii pro celý podnik. Pokud tento předváděcí projekt splní Vaše očekávání, můžeme se společně a bezpečně pustit do velkých změn v celém podniku.
Záruky, které poskytujeme:
  • Přineseme Vašemu podniku 30-50% zisk i 2-5x vyšší produktivitu obrábění. Vždy záleží na výchozím stavu, který skýtá velké rezervy. Jsme schopni lehce dosáhnout cca 2x nižších měsíčních nákladů na pořízení nástrojů pro obrábění.
  • Bude probíhat neustálý proces tvorby návrhů na nejlepší řešení nových projektů.

Relativně nízká cena našich kvalitních nástrojů v sobě navíc nese obrovskou míru přidané hodnoty. Zajisté to vylepší Vaši pozici oproti konkurenci. Jak jsem již zmiňoval výše, tak doba, kdy byl pracovní trh plný kvalifikovaných odborníků z oboru technologie obrábění, je nenávratně pryč. Nacházíme se ve stále se prohlubující nouzi o kvalifikované strojaře, technology a programátory. Doba „zlatých českých ručiček“ a „chytrých českých hlaviček“ je bohužel pryč. Moderní CNC obrábění a nezájem o tuto profesi, obor obrábění nenávratně změnili. Trh už si našel svou vlastní cestu a kvalitní servisní služby pořizuje od externích firem. Dnes již není třeba, aby se Vaši pracovníci vyznali v sortimentu stovek výrobců obráběcích nástrojů. Můžete se plně soustředit na optimalizaci svých výrobních procesů jako například shánění zakázek, plánování výroby, řízení lidských zdrojů, kontrolu kvality atd. Musíte být experty ve Vašem oboru a ve Vašem segmentu trhu. Složitý obor technologie a nástrojů třískového obrábění můžete přenechat odborníkům – třeba nám společnosti Grumant. Jsme v tomto ohledu zkušenou, technologicky vybavenou, specializovanou a silnou firmou. Jsme schopni Vám poskytnout rozsáhlé záruky a skvěle reference.

Kvalifikovaná pracovní síla je velice drahá a tyto náklady nelze promítnout do zdražování Vašich výrobků. Avšak naše služby, zahrnuté v ceně nástroj, jsou schopny toto zohlednit. Pomůžeme Vám jít cestou, která vede přes snižování výrobních nákladů a zvyšování produktivity a kvality. Na těchto základech budete schopni dosáhnout na zakázky, které pro Vás ještě nedávno byly nedosažitelné. Model, který nabízíme, je výhodný pro všechny staré i nové obrobny (staré a nové). Nikdo nepřijde o práci, výroba probíhá hladce bez zbytečných prostojů a ztrát. Úspěch společnosti se odráží ve spokojenosti zaměstnanců. Management firmy má k dispozici jasné údaje a přemýšlí nad využitím svých volných kapacit.

Zákazníci společnosti Grumant s.r.o.

Vážený čtenáři, to, co nabízíme, není pohádka. Máme výsledky od stovek našich zákazníků a přesně tyto výsledky jsou nepopíratelným důkazem úspěchu našeho počínání. Pokud máte o spolupráci s námi zájem, rádi se podělíme o naše zkušenosti a pomůžeme Vám na cestě k úspěchu a prosperitě. Stáčí jen málo – ihned zvednout telefon a vytočit číslo: (+420 283 870 733 - Marketing) nebo zaslat-mail na (marketing@grumant.cz).

Tým pracovníků Grumant s.r.o.

www.GRUMANT.cz