Volná vstupenka

Ve vydání časopisů KOVOINZERT 1/2015

a Automobil Industry 1/2015

naleznete volnou vstupenku na veletrh For Industry.