Voština pro střechy vozů

Nový typ lehké střechy na vozidle smart fortwo

Poprvé bude vnější část automobilu vyráběna ze struktury voštinového sendviče s folií třídy A

Díky polyuretanové pěně Elastoflex® od společnosti BASF je poprvé možné vyrábět vnější části automobilů ze struktury voštinového sendviče s folií třídy A. Střešní modul pro standardní model nového Smart fortwo se skládá z papírové voštiny obložené rohožemi ze skleněných vláken. Během impregnačního procesu je na tento kompozit nasprejován Elastoflex® E 3532 s nízkou hustotou, který se aktivuje teplem a celá konstrukce se spolu s celobarevnou fólií a povrchem třídy A slisuje.

Velkou výhodou této technologie je to, že se jedná o jednokrokový proces, díky němuž dochází ke značné úspoře nákladů, energií a efektivnější práci. Jediným úkonem tak lze vytvořit střechu, která je při zachování stejné síly a tuhosti v ohybu o 30 % lehčí než standardní střecha. Lehká střecha byla vyvinuta společností Fehrer Composite Components, která ji vyrábí ve svém závodě v Großlangheimu v Německu.

Tato voštinová technologie byla již dříve použita v interiérech automobilů například pro podlahy v zavazadlovém prostoru, střešní obložení či zadní police. Aby ji společnost BASF mohla použít v exteriéru, upravila viskozitu a reaktivitu Elastoflexu® E (semi-rigidní polyuretanový systém) vyvinutého pro voštinové technologie tak, aby mohl být optimálně opracováván v každém výrobním kroku a aby vykazoval dobré adhezivní vlastnosti. To zaručuje rovnoměrné smáčení skleněných vláken rohoží tenkou vrstvou Elastoflexu® E, který díky tomu nestéká. Jakmile je polotovar impregnován, vylisuje se společně s folií třídy A v zahřáté formě do požadovaného tvaru. Zahřátí způsobí, že PU pěna mírně přepění přes okraj sendvičové konstrukce a vytvoří tak pevný kompozitní materiál mezi folií, výztužnou rohoží a voštinovým jádrem.

Krátká doba cyklu a efektivní proces

Upravením reaktivity materiálu Elastoflex došlo k zefektivnění doby cyklu. Dekorační materiály a fólie kromě toho mohou být přímo vázány nebo vypěnovány do formy, jelikož Elastoflex® E vykazuje dobrou přilnavost k filmům. Střecha modelu smart fortwo je umístěna na vnější straně fólie s povrchem třídy A. Textilní potah je připevněn na vnitřní straně.

„Na rozdíl od klasických kompozitních dílů nejsou při výrobě této střechy jednotlivé vrstvy slepovány ve vícestupňovém procesu, ale jsou vyráběny v jediném výrobním kroku. Díky procesu s polyuretanovou pěnou a díky technické podpoře firmy BASF je tato technologie mnohem efektivnější,“ říká Gao Kwintmeyer, Global Purchasing Fehrer.

Více informací na: www.elastoflex.de

O divizi Performance Materials společnosti BASF
Divize Performance Materials společnosti BASF zastřešuje veškeré know-how společnosti BASF o materiálech, pokud jde o inovativní plasty přizpůsobené na míru. Celosvětově je aktivní ve čtyřech hlavních průmyslových odvětvích – doprava, stavebnictví, průmyslové aplikace a spotřební zboží – divize má tedy silné portfolio výrobků a služeb spojené s hlubokým porozuměním řešení systémů orientovaných na aplikace. Klíčovou hnací silou ziskovosti a růstu jsou úzká spolupráce se zákazníky a jasné zaměření na řešení. Silné schopnosti v oblasti výzkumu a vývoje poskytují základ pro vývoj inovativních výrobků a aplikací. Divize Performance Materials dosáhla v roce 2014 celkových tržeb ve výši 6,5 miliard euro. Více informací na: www.performance-materials.basf.com.
 
O společnosti BASF
Ve společnosti BASF tvoříme svět chemie – a činíme tak již 150 let. Rozsah našeho portfolia sahá od chemických látek, plastů, přes speciální chemii a produkty pro ochranu rostlin po ropné produkty a zemní plyn. Jako přední světová chemická společnost spojujeme hospodářský úspěch s ochranou životního prostředí a sociální zodpovědností. Prostřednictvím vědy a inovací umožňujeme našim zákazníkům reagovat v téměř každém průmyslovém odvětví na současné i budoucí potřeby společnosti. Naše produkty a řešení přispívají k zachovávání zdrojů, zajišťování výživy a zlepšování kvality života. Tento náš přínos jsme shrnuli do našeho firemního záměru: Tvoříme svět chemie pro trvale udržitelnou budoucnost. V roce 2014 dosáhla společnost BASF obratu přes 74 miliard EUR a ke konci téhož roku zaměstnávala okolo 113 000 pracovníků. Akcie společnosti BASF jsou obchodovány na burzách ve Frankfurtu (BAS), Londýně (BFA) a Curychu (AN). Další informace o společnosti BASF najdete na internetu na adrese www.basf.com.
 
BASF v České republice
Společnost BASF spol. s.r.o., dceřiná společnost BASF SE, patří k předním firmám chemického průmyslu v České republice. Z Prahy a jiných závodů je distribuován celý sortiment inovativních a vysoce hodnotných výrobků skupiny BASF. V roce 2014 měla v České republice skupina BASF 278 zaměstnanců a dosáhla obratu ve výši 741 milionů Eur. Další informace jsou uvedeny na internetové stránce www.basf.cz.
 
 
BASF spol. s.r.o.
Silvia Tajbliková
Tel: +421 2 58 266 778
silvia.tajblikova@basf.com