Vy ještě nemáte toolbox? Jak je to možné…

Nacházíme se v době šetření, zlevňování a úspor takřka na všem co je možné. Tento problém dnes řeší každá firma a to nejen ve strojírenství. Důležitou a možná často hlavní úlohu v této problematice hraje úsek nástrojů. V tomto případě přichází ke slovu Toolbox. Opravdu toto zařízení něco přináší, neboje to pouze obchodní trik? Následující článek je pokusem přesvědčit nevěřící a informovat zainteresované.

Na úvod jen pár otázek. Kolik poptávek pošle ročně vaše firma? Jsou opravdu potřebné? Pokusili jste se udělat odborný audit v oblasti úspor za nákup nástrojů a úrovně produktivity obrábění? Víte, jak funguje Toolmanagement? Správná odpověď na tyto a jiné otázky stojí firmy často několik desítek tisíc, ale i milionů korun. Zaleží na tom, jak a s čím se počítá. Máte možnost stále počítat spotřeby na jednotlivé stroje, zakázky, pracovníky směny atd.? Máte vždy možnost mít výdej nástrojů bezpečně a spolehlivě pod kontrolou ve dne v noci a prakticky zadarmo?

S námi ano! Firma Grumant přichází s revolučním řešením problematiky správy, údržby a hlavně kontroly spotřeby nástrojů a s kompletním systémem správy úseku nástrojů a obrábění. Novým a velmi důležitým prostředkem pro dosažení těchto a mnohých dalších cílů je automat pro výdej a skladování nástrojů, který se prozaicky jmenuje ASK100 (Autostorekeeper). Tento důmyslný patentovaný systém není pánem a cílem, ale jen sluhou a prostředkem. Sluha ve vašich službách bez nároku na odpočinek, pracující 24 hodin denně, 365 dní v roce. A také prostředek tvrdé a nekompromisní kontroly spotřeb nástrojů napříč výrobou a časem.

Konstrukce

Toolbox ASK 100 se zásadně liší od svých předchůd­ců. Starší (spirálové) verze měly počet pozic omezený na cca 63. Z toho také vyplývá max. počet nástrojů v toolboxu. Každá pozice měla navíc svůj vlastní mo­tor. Důsledkem se stala složitá údržba, vysoká cena a minimální variabilita. V ASK 100 od firmy Grumant, jsou nástroje umístěny v horizontálních policích o roz­měrech 700 × 300 mm. Těchto polic lze do toolboxu umístit až 26. Každá police je rozdělena na pozice pro jednotlivé nástroje. Kapacita toolboxu je až 360 ná­strojů. Variabilitu toolboxu zajišťuje 5 základních druhů polic. Pozice v jedné z nich (typ F) jsou nastavitelné po 4 mm. Nástroje mohou být do pozice umístěny dvě­ma způsoby. Příčně (na šířku), nebo podélně. K tomu je potřeba rozdělit pozici. Jde o velmi jednoduchou operaci, příčka se upevní magnetickým proužkem do předpřipravených pozic. Maximální počet nástrojů je tak dán počtem a druhem (rozdělením) polic umístě­ných v toolboxu. Ke každé pozici je možno přiřadit jiný typ nástroje a v případě potřeby ho rychle změnit.

Řídicí systém

Všechny pozice jsou obsluhovány jedním motorem. Ten je řízen běžným počítačem řady PC, který je přes LAN/Wi-Fi/GPRS napojen na internet a je tak schopen pře­dávat data o pohybu nástrojů v toolboxu „on-line“. Uživatel díky tomu získává přehled o aktuálních počtech nástrojů v toolboxu v porovnání s jejich minimálním počtem nebo o tom kdo vybíral jaké nástroje a kdy. Díky „on-line“ připojení je zajištěna přímá servisní podpora každého automatu.

Bezpečnost

Toolbox je maximálně zabezpečen po stránce mechanické i elektronické. Švý­carský trezorový zámek spolu s důmyslnou klapkou výdeje brání neoprávně­nému vniknutí do prostoru toolboxu. Ten je konstruován tak, aby mohl být připevněn k podlaze, nebo ke zdi. Cílem je zabránit neoprávněné manipulaci. Instalovaná vnitřní kamera pořizuje fotodokumentaci každého výdeje zboží. K řídícímu systému může být připojena kamera, která zaznamenává dění v okolí toolboxu. Polohová čidla zaznamenají neoprávněnou manipulaci a řídí­cí systém předá informaci kompetentním osobám (např. ochrance podniku).

Obsluha toolboxu probíhá pomocí numerické klávesni­ce a 15“ LCD monitoru. Po přihlášení (pomocí osobního kódu, RFID/magnetické čtečky karet …) si obsluha vybe­re požadovanou položku a potvrdí výběr. Poté je vyzvána, aby odebrala vybranou položku z výdejního prostoru au­tomatu. Naskladnění probíhá velice jednoduše za pomocí techniků z Grumantu.

Jen několik málo čísel

Jsem toolbox a  jmenuji se „Honzík“, někteří na mě volají ASK 100, což se mi moc nelíbí. V České republice a na Slovensku mám 28 bratrů konsignačních skladů a 25 bratrů toolboxů což jsou úspěšní pracanti, stejně jako já. V našich útrobách se skrývá více než 8 000 položek. Pilně pracujeme celý rok, celých 8760 hodin. Nepotřebujeme jíst ani pít, nečerpáme dovolenou, nejsme nikdy nemocní 😉 . Zprostředkujeme denně stovky operací a baví nás to. Kluci z Grumantu nás na dálku neustále kontrolují, sledují každý náš pohyb a výkon. Proto mají naprostou jistotu v tom, že pracujeme správně. Poskytují mi neomezený servis 365 dní v roce. Máme i nového kamaráda, není zatím tak smělý jako my, ale stejně úspěšný – toolbox na měřidla.

V automatu mohou být uskladněny různá typy nástrojů od VBD po frézovací tělesa

Výdejní automat na měřidla

Automatizovaná správa měřidel je dalším z řešení, které nabízíme našim zákazníkům coby prostředek k větším úsporám ve výrobě. Náš Toolbox, výdejní automat na nástroje už znáte. Nyní jsme vyvinuli  specializovaný automat Toolbox na měřidla, který umožňuje výdej a zpětné naskladnění vypůjčených měřidel. Kromě výpůjčky měřidel systém zajišťuje úplnou kontrolu nad pohybem měřidel na dílně včetně kontroly navrácení a případných urgencí, dále zajišťuje kontrolu kalibračních termínů, poskytuje informace o aktuální poloze měřidla a zajišťuje pravidelný  reporting odpovědným osobám. Vše je jednoduše dostupné na jednom místě,  skrze ovládání našeho výdejního automatu Toolbox. Vaše měřidla jsou tak k dispozici 24 hodin denně, 365 dní v roce, bezobslužně, jednoduše a bezpečně.

Hlavní výhody:
  • dostupnost 24 hodin denně/365 dní v roce,
  • úspora času při správě měřidel a ručních přístrojů,
  • jednoduché uživatelsky přívětivé rozhranní,
  • vnitřní kamerový systém pro větší bezpečnost vašich měřidel,
  • neustálý přehled nad vypůjčenými měřidly včetně informace o aktuální poloze měřidla na pracovišti,
  • individuálně nastavitelné doby výpůjčky k jednotlivým měřidlům,
  • kontrola kalibračních termínů,
  • urgence v případě nevrácení měřidla v termínu,
  • identifikace měřidel pomocí QR kódů,
  • automatický reporting.