Za obráběním do centra Lombardie

Zatímco v milánském Museo della Szienzia e della Technica návštěvníci obdivují modely stroje na výrobu šroubů nebo hydraulickou pilu na dřevo zhotovené dle náčrtků Leonarda da Vinci, o několik kilometrů dál, v severozápadní suburbální zóně Milana na výstavišti v Pero - Rho mohli začátkem října  pozorovat současné pokroky ve vývoji na poli obrábění, konal se tu  28. ročník veletrhu BI-MU/SFORTEC.

Již sám areál výstaviště Fiera Milano je pro návštěvníka příjemným zážitkem. Vybudován byl v letech 2002 - 2005 podle velkorysého návrhu architekta Massimiliana Fuksase. Jeho cílem bylo vytvořit nikoli stavbu v krajině, ale krajinu stavby. Střechu prolamují četné vulkanické krátery, které se místy propadají až k zemi, a protože veletrh je místem střetávání nových vizí, dá se předpokládat odkaz na výbuchy horoucí lávy jako žhavých myšlenek a emocí. Přes snahu vytvořit plynulou amorfní krajinu zůstává pod střechou jasně patrné rozvržení výstavních pavilonů do pravidelného rastru, a to jak z pohledu ptačí perspektivy tak i při běžném pozorování.

Páteří stavby je 1 200 metrů dlouhé molo spojující jednotlivé pavilony. Pro usnadnění pohybu návštěvníků jsou zde instalovány jezdící chodníky.  Skleněná střecha mola je otevřená a umožňuje přísun čerstvého vzduchu. Soustředí se sem i odpočinková část s restauracemi. Některé restaurace jsou umístěny ve stavbách opakující oblíbené architektovy motivy - opláštěné „kapky“ umístěné na kovových nohách do plochých vodních bazénků. Na molo navazují hřebenovitě v pravých úhlech jednotlivé pavilony, které jsou řešeny jednoduše, jako kvádry, většinou přízemní, pouze menší část je dvoupodlažní. Pavilony jsou navrženy účelně a efektivně, každý je vybaven vlastní recepcí s turnikety pro vstup návštěvníků, což umožňuje konání několika různých výstav v jednom termínu. Návštěvníci jistě ocení také dostatečné množství relaxačních zón umístěných na četných místech areálu.

BI-MU/SFORTEC je výstava strojů pro obrábění kovů a tváření, robotů, automatizačních systémů a pomocné technologie.Koná se v dvouletých cyklech a je podporovaná UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE, italskou asociací výrobců obráběcích strojů, robotů a automatizačních systémů. Italští výrobci hrají jednu z hlavních rolí v mezinárodním rámci odvětví obrábění. Na světě jsou čtvrtí ve výrobě a třetí, pokud se týká exportu. Je tedy logické, že se BI-MU stává měřítkem  pro zpracovatelský průmysl, který se schází v Miláně posoudit nejnovější vývoj ve výrobních technologiích .

Letošní ročník navštívilo na šedesát tisíc zájemců o obor, z toho téměř tři tisíce tvořili návštěvníci ze zahraničí (hlavně ze Švýcarska, Německa, Francie, Španělska, Srbska a Tajwanu). Na 90. 000 čtverečních metrech předvedlo své expozice 1.160 společností. Pro srovnání, jak návštěvností, tak plochou je tato výstava asi o čtvrtinu menší, než strojírenský veletrh v Brně,  na rozdíl od něj je však daleko úžeji zaměřena.

Luigi Galdabini, prezident  UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE řekl: „Navzdory obtížné situaci  a recesi  postihující většinu zemí  eurozóny, byl 28.BI-MU/SFORTEC  úspěšný v udržení své velikosti, dokonce byly překročeny cíle, takže do blízké budoucnosti můžeme hledět s opatrným optimismem... Ale i když odhlédneme od čísel, ve srovnání s předchozím ročníkem, byly to pozitivní dojmy z rozhovorů s vystavovateli na stáncích, které potvrdily dobré výsledky akce. Po roce 2010, roce hluboké krize, se nám ukazuje  nyní odvětví, které  začalo opět investovat do inovace a věří v oživení italského trhu, které se očekává v druhé polovině roku 2013  (v souladu s daty Oxford Business of Economic institute).“

Široké a pestré rozpětí nabídky dosahující celkem 3 000 strojů na výstavě v hodnotě asi půl miliardy eur ještě více obohatil pestrý doprovodný program paralelních akcí  zaměřený na témata atraktivní pro účastníky 28.BI-MU/SFORTEC.  Zahrnoval v sobě jak setkávání a konference pro úzce zaměřené odborníky, tak třeba zajímavé expozice předvádějící  význam obráběcích strojů pro každodenní život.

Příští výstava BI-MU/SFORTEC se bude konat od 30. září do 4. října 2014 na výstavišti Fiera Milano.

                                                                                                                 Daniela Klusáčková