Ze značky MICHAEL DECKEL se stává ISOG

Tak dobří jako vždy – jen lepší

Pod novým názvem ISOG – Innovative Solutions to Optimize Grinding – startuje tento tradiční výrobce špičkových brusek a center pro výrobu a ostření nástrojů ofenzivu v odbytu a kvalitě. Přichází s nepatrně pozměněným logem, ale především s novou filozofií: přinášet inovativní řešení v technice broušení a silně se orientovat  na zákazníka, jeho přání a požadavky. První zavedená vylepšení produktů to již zřetelně potvrzují.

ISOG nyní ještě více staví na tradiční firemní kultuře a zlepšuje komunikaci se zákazníkem, servis a kvalitu. U svých výrobků např. snížil výrobní tolerance na polovinu, zavedl komplexní třídenní přejímací test všech strojů a posílil servisní hot-line vyškolenými specialisty.

Proč změna názvu firmy? Od svého založení v r. 1950 nesla jméno MICHAEL DECKEL po svém zakladateli. Práva na užívání tohoto názvu letos skončila a nemalé prostředky na jejich prodloužení se management firmy rozhodl raději investovat právě pro své zákazníky: na zvýšení kvality výrobků, na pružnější servisní síť, na vývoj nových technických řešení. Velký důraz je kladen na kontinuitu celosvětově zavedené firmy. Proto nové vedení fy ISOG spoléhá na zkušený tým odborníků od vývoje, přes výrobu a montáž, kontrolu, aplikační centrum, až po prodej, školení zákazníků a servis. Mezi nejvýznamnější novinky patří nový spolehlivý a výkonný řídicí systém FANUC 31i-B5, který výrobce nyní postupně uvádí do všech modelových řad CNC brousicích center. Verze strojů s řízením NUM (nyní nejnovější verze FLEXIUM) se softwarem NUMROTO zůstávají stále v nabídce a jako alternativa bude nyní v nabídce řízení FANUC se softwarem MTS.

CNC řízení FANUC přináší výrazně vyšší kvalitu povrchu při broušení. Důležitým faktorem pro nasazení nového CNC řízení byla také dostupnost náhradních dílů a rozsáhlá servisní síť fy FANUC v celosvětovém měřítku. Další novinkou je např. „optimátor“ házení pro velké stopkové nástroje. ISOG chce také zvýšit své aktivity v oblasti odkupu a prodeje použitých strojů.

Tomáš Pokorný