Zvýšit produktivitu obrábění lze i standardními nástroji

IC806 – Nová sorta karbidů pro soustružení a zapichování Inconelů a vysokoteplotních slitin

ISCAR uvedl v nedávné době na trh karbid IC806 – doplňuje řadu řezných materiálů SUMO TEC-PVD pro obrábění vysokoteplotních slitin a hlavně Inconelu 718. Ten patří do skupiny slitin na bázi niklu, které jsou především používány pro výrobu součástí, kde je vyžadována výrazná odolnost proti vysokým teplotám a korozi. Inconely jsou široce používány v leteckém průmyslu pro výrobu komponentů umístěných v tepelně namáhaných sekcích motorů. 

Hlavní problém při jeho obrábění je charakterizován především vysokou teplotou vyvíjenou na řezné hraně břitové destičky. Ta vzniká také v důsledku přítomnosti abrazivních částic v tomto kompozitním materiálu (obsah niklu 50-55% a chrom 17-21%). Proto dochází i k vysokému stupni opotřebování břitu, vrubovému opotřebení a v konečné fázi prasknutí břitové destičky.

Životnost vyměnitelné destičky je výrazně kratší i při nižších řezných podmínkách.

ISCAR se při vývoji nového karbidu IC806 pro efektivní obrábění Inconelu zaměřil na řešení všech těchto problémů a výsledkem je tvrdý karbid s PVD submikronovým TiAlN povlakem, který je dále pak speciální post-povlakovací metodou do-upraven pro zvýšení stupně odolnosti proti otěru. V současné době lze tento karbid vyzkoušet na zapichovacích destičkách CUTGRIP, SELFGRIP a na sortimentu ISO destiček.

Nové karbidy IC6015 a IC6025 s utvařečem M3M - dokonalá kombinace pro obrábění nerez ocelí

V návaznosti na nedávno na trh uvedený karbid 6015 SUMOTEC přichází ISCAR s karbidem IC6025 CVD. Byl vyvinutý pro obrábění nerez ocelí i při nestabilních podmínkách. Nový karbid IC6025 kryje aplikační rozsah dle ISO (M20-35) a je určen pro hrubování s přerušovaným řezem a středně těžké aplikace při středních a nižších řezných rychlostech. Je složen ze substrátu napuštěného kobaltem, s MT TiCN a alpha Al2O3 povlakem se speciální postpovlakovací dokončovací úpravou.

Povlakovací proces IC6015 aIC6025 je velmi podobný a v kombinaci s utvařečem M3M představuje zcela nový standard pro obrábění nerez ocelí. IC6015 je určen pro aplikace s vyšší řeznou rychlostí a plynulý řez nerez ocelí a vysokoteplotních slitin, zatímco IC6025 je doporučen pro nižší řezné rychlosti a přerušovaný řez. Nový utvařeč M3M je konstruován speciálně pro obrábění nerez ocelí a nízko uhlíkových ocelí. Je samozřejmě navržen geometricky s ohledem na životnost nástroje. Proto má zpevněnou hranu proti vrubovému opotřebení, zpevněný roh, deflektor pro lámání třísky. Zpozitivnění řezné hrany na čele přináší klidnější řez a snížení řezných sil o 5 až 10%. V současné době jsou na trhu destičky WNMG 08, CNMG12, DNMG15 s utvařečem M3M a další typy budou následovat.

Rozšíření sortimentu nástrojů řady MINCUT pro čelní zapichování a soustružení

V oblasti soustružení přichází firma ISCAR s rozšířením vlastní řady čelních mini zapichovacích nástrojů MINCUT. Původní řada MIFHR-8 pokrývající rozsah čelního zapichování od 8 do 17mm s max. hloubkou zápichu 5,5mm je nyní rozšířena nástrojem MIHFHR-10 a jejich pole působnosti tak vzrůstá na možnost čelního zápichu také od 10 do 34mm a hloubky zápichu 9mm. Držáky jsou vybaveny přívodem vnitřního chlazení. Vysoce pozitivní geometrie na čele břitové destičky přispívá velkou mírou k dokonalému dělení a utváření třísky. Nástroj lze použít i jako rotační k jemným aplikacím frézování.

Hlavní charakteristika 

  • přívod vnitřního chlazení přímo k břitu
  • lze použít pro zapichování v hlubokých otvorech
  • dokonalý odchod třísek
  • lze použít i jako rotační nástroj
  • standardní šířka destiček 2.0 až 3.0 mm
  • jakost karbidu IC908
Delší vrtáky ISCAR SUMOCHAM

S ohledem na úspěšnost vrtacích nástrojů řady SUMOCHAM DCN doplňuje ISCAR tuto řadu o vrtáky délky 12xD v rozsahu průměrů 12 až 25.9 mm.

Nové DCN vrtáky mají válcovou stopku, což umožňuje jejich upínání do hydro upínačů (zejména doporučeno) nebo do standardních kleštinových upínačů. Před použitím vrtáku 12xD se doporučuje provést iniciační předvrtání pilotního otvoru v délce 1,5xD nebo alespoň středové navrtání. Vrtáky ISCAR SUMOCHAM jsou nyní vyráběny i v menších průměrech již od 7mm s nárůstem po 0,1mm až do průměru 7,9 mm a to v délkách 1.5/3/5xD. Tyto vrtáky lze obdržet s válcovou nebo Weldon stopkou.

SUMOCHAM vrtáky jsou podobné konstrukce jako vrtáky CHAMDRILL a CHAMDRILLJET. Konstrukce lůžka vrtáku SUMOCHAM pro upnutí vrtací hlavice je však navržena jinak. Vzrůstající řezné síly na břitu přímo úměrně vyvozují současně vyšší upínací sílu v lůžku. Díky tomuto řešení je možné, aby počáteční hladina vlastního předpětí v lůžku byla až o 33 % nižší. Tím dochází také k menší plastické deformaci lůžka při upínání vrtací hlavice a v důsledku toho se trojnásobně zvýšil počet možných výměn vrtacích hlavic v tělese. Znamená to tedy, že je garantováno 45 výměn nástroje, než se začne projevovat únava zámku vrtacího tělesa. S delší životností se tak stává nástroj pro uživatele určitě ještě ekonomičtější. Zadní část vrtací hlavice je zakončena válcovou částí se zámkem a zadním stoperem proti případnému vytažení hlavice z vrtacího tělesa při vyjíždění z otvoru.

Celkové vlastnosti nové řady vrtáků přispívají ke všeobecnému zvýšení řezných parametrů a produktivity práce. Vlastní těleso se dvěma chladícími kanálky vedenými ve šroubovici (nikoliv středem) je díky tomu dostatečně tuhé a schopné přenášet bezpečně kroutící momenty vyvozené i při vysokých posuvech.

Pro práci na internetu – Nástrojový poradce a elektronický katalog nyní plně v českém jazyce

Společnost ISCAR na základě mnohaletých zkušeností v oblasti obrábění vyvinula nástroj na podporu optimálního vyhledávání nástrojů pro zvolenou aplikaci obrábění.

Program se nazývá: Nástrojový průvodce ISCAR – ITA (ISCAR Tool Advisor). V případě výběru vhodných nástrojů například pro čelní frézování postačí ručně zadat pouze 3 povinné údaje označené „*“. Na základě těchto tří údajů je aplikace schopná navrhnout až 25 možných nástrojových sestav, včetně vhodného tělesa a destiček.

Dále může pro danou volbu systém zobrazit:

  • doporučené řezné podmínky vhodné pro zvolený materiál
  • požadovaný výkon stroje
  • čas obrábění
  • objem odebíraného materiálu za časovou jednotku

Dalšími kritérii pro výběr jsou např. údaje týkající se typu nástroje (s VBD × monolitní nástroj; průměr nástroje;…), údaje týkající se tuhosti stroje (stabilní × nestabilní; vyložení krátké × dlouhé;…), možnost volby typu upínače a jeho velikost (ISO, BT, HSK, ..). Čím více kritérií pro vyhledávání zadáte, tím přesnější je i samotný výběr.

Uživatel se může rovněž přímo seznámit o jaký druh nástroje či destičky se jedná . Aplikace je propojena přímo s elektronickým katalogem ISCAR. Pro stáhnutí požadovaného modelu STP, či dxf stačí kliknou na příslušnou ikonu, případně je propojena s kanálem youtube.com, kde jsou ke zhlédnutí videa zobrazující obrábění danými nástroji.

V průběhu měsíce května rovněž česká pobočka firmy ISCAR úspěšně spustila českou on-line verzi populárního elektronického katalogu, který umožňuje snadno vyhledávat požadované nástroje, destičky, držáky, případně náhradní díly. V případě vyhledání vhodné destičky/upínače pro daný typ nástroje není nic jednoduššího než v levém sloupci kliknout na tlačítko „Odpovídající destička/držák“ a elektronický katalog se již sám postará o vyhledání vhodného typu pro daný nástroj. Při otevření konkrétního typu nástroje se taktéž zobrazí všechny potřebné náhradní díly (upínací šroubky, podložky a podobně).

www.iscar.cz